Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران (SASI PSYCH انستیتو ورزش استرالیای...جنوبی)

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1380 - شماره 20 (14 صفحه - از 33 تا 46)

کلیدواژه ها : روایی ،پایایی ،آمادگی روانی و پرسشنامه انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

کلید واژه های ماشینی : اعتماد به نفس ،روایی و پایایی ،تصویرسازی ذهنی ،ضریب آلفای ،سؤال ،عامل اعتماد به نفس ،سؤال‌ها ،واریانس مشترک با عامل ،ضریب آلفای سؤال‌ها ،آمادگی روانی ،ضریب آلفای سؤال ،ضریب آلفای کلی ،سؤال‌های ،عامل تصویرسازی ذهنی ،سؤال‌ها از ضریب آلفای ،تعیین روایی ،میزان اشتراک ،ضریب آلفای گرونباخ ،آزمون آمادگی روانی ،کنترل حالت‌های روانی ،سؤال‌ها در عامل ،مهارت‌های روانی ،سؤال بار عاملی بالاتر ،واریانس مشترک ،ذهنی ،ضریب کلی آلفا ،ضریب آلفای سؤال‌های ،عامل تصویرسازی ،سؤال‌های پرسشنامه ،آلفای کلی

نظر به کاربرد روزافزون آزمون آمادگی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی( hcysP ISAS ) برای سنجش مهارت‌های روانی و ورزشکاران ایرانی، محقق بر آن شد تا روایی و پایایی این پرسشنامه را بسنجد.به این ترتیب، پرسشنامه مزبور روی 337 نفر ورزشکار درجه یک کشور اجرا شد.نتایج نشان داد:در پرسشنامه‌ hcysP ISAS بین پرسش‌هایی که انگیزش را می‌سنجد، هماهنگی درونی وجود داشت و این هماهنگی بین پرسش‌هایی که تمرکز، کنترل حالت‌های روانی، اعتماد به نفس، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی را می‌سنجید نیز موجود بود.ضریب آلفای گرونباخ در عامل انگیزش 7774/0، در عامل تمرکز 7599/0، در عامل اعتماد به نفس 7033/0، در عامل کنترل حالت‌های روانی 6901/0، در عامل تصویرسازی ذهنی 8923/0 و در عامل تعیین هدف 8224/0 بود.پرسش‌های 6، 27 و 38 پایانی نامطلوبی داشت و به بازنگری احتیاج دارد.اصلاحیه سه پرسش فوق پیشنهاد شده است.در این پرسشنامه عناصر در برگیرنده پرسش‌ها از شش عامل فوق اشباع شده بود؛به این مفهوم که در عوامل اصلی روایی وجود داشت و سؤال‌های پرسشنامه برای سنجش مؤلفه‌های ادعا شده مناسب بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.