Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و مقایسه آن در2گروه از مردان دانشگاهی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 53 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : تمرین ،ضربان قلب ،توان هوازی ،ضربان قلب استراحتی ،وزن ،فشار خون ،LDL ،آمادگی هوازی ،ضربان قلب و فشار خون ،آمادگی ،بدن ،آمادگی و توان هوازی ،LDH ،سنی ،مسن ،بیش‌ترین ضربان قلب ،فشار خون استراحتی ،روند افزایش سن آمادگی هوازی ،وزن و درصد چربی ،کاهش میانگین ضربان قلب استراحتی ،درصد چربی ،افزایش ،وزن خالص ،کاهش فشار خون سیستولی ،کاهش ضربان قلب استراحت ،وزن بدن در دقیقه ،ضربان قلب بر آمادگی ،برنامه تمرینی ،افراد مسن ،افزایش آمادگی و توان هوازی

در این تحقیق تأثیر یک برنامه تمرینی، دویدن هوازی تناوبی با فشار 90؛70%بیش‌ترین ضربان قلب بر آمادگی و توان هوازی؛وزن و درصد چربی؛ضربان قلب و فشار خون استراحتی؛ هماتوکریت؛گلبول‌های قرمز؛هموگلوبین، چربی‌ها و لیپو پروتئین‌های سرم(کلسترول، S.GT,c-LDH,c-LDL,c-LDLV )بررسی و تغییرهای متغریها در دو گروه سنی جوان و مسن با یکدیگر مقایسه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آمادگی و توان هوازی در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش یافت.توان هوازی نسبی در گروه جوان و مسن به ترتیب 18%(از 5/39 به 61/46 میلی لیتر به ازای هر کلیو گرم وزن بدن در دقیقه)و 5/14%(از 82/35 به 0/41 میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم زن بدن در دقیقه)افزایش یافت.زمان دوی کوپر در گروه جوان و مسن به ترتیب 21%و 2/14%کاهش معنی‌دار داشت.وزن تام، در صد چربی و وزن چربی در هر دو گروه کاهش معنی‌دار و چگالی در هر دو گروه و وزن خالص تنها در گروه مسن افزایش معنی‌دار یافت.در هر دو گروه شاخص توده بدنی، محیط دور شکم و ضربان قلب استراحتی حدود 8%کاهش معنی‌دار داشت.کاهش فشار خون سیستولی در هر دو گروه معنی‌دار بود، اما کاهش فشار دیاستولی معنی‌دار نبود.همچنین کاهش هماتوکریت در هر دو گروه معنی‌دار بود و تغییرهای‌ CBR و هموگلوبین معنی‌دار نبود.تنها در گروه جوان کاهش‌ CT و LDL معنی‌دار بود.تغییرهای‌ SGT و c-LDLV در هر گروه مفید اما غیر معنی‌دار بود.در مقایسه بین دو گروه مشخص تمرین با کم و کیفی که در این تحقیق اجرا شد، تأثیر تقریبا مشابهی روی متغیرهای تحت بررسی هر دو گروه به جا گذاشت؛بجز در مورد وزن خالص‌ CT و LDL که تغییرهای وزن خالص تنها در گروه مسن و تغییرهای‌ CT و LDL تنها در گروه جوان معنی‌دار بود، بین برخی از متغیرها با یکدیگر نیز همبستگی معنی‌داری برقرار بود.به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد:با این که روند افزایش سن آمادگی هوازی و کارایی دستگاه‌های بدن کاهش پیدا می‌کند؛با اجرای تمرین و فعالیت بدنی، کارایی افراد مسن تقریبا مشابه جوان‌ترها تغییرهای مفید و سودمندی می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"2-تجزیه و تحلیل داده‌ها در گروه(2)نشان داد که تغییرهای توان هوازی؛زمان دوی‌کوپر؛وزن بدن؛در صد چربی؛وزن خالص؛شاخص توده بدنی؛چگالی؛محیط دور شکم و ضربان قلب‌ شکل 4-میانگین زمان دوی 2400 متر کوپر(دقیقه)و ضربان قلب استراحتی(تعداد در دقیقه)در پیش و پس آزمون شکل 5-میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی(میلی متر جیوه)در پیش و پس آزمون استراحی از نظر آماری معنی‌دار است. 4-داده‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی برنامه‌ به تصویر صفحه مراجعه شود شکل 6-میانگین هماتوکریت(درصد) CBR (میلیون در میلی متر مکعب)و هموگلوبین(گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون شکل 7-میانگین کلسترول و تری گلیسیریدها(میلی گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون تمرینی منتخب تأثیر یکسان و مشابهی بر متغیرهای تابع تحقیق(بجز وزن خالص، کلسترول تام، c-LDLV ، نسبت‌ LDL و LDH به‌ CT )در هر دو گروه داشته است. شکل 8-میانگین‌ c-LDH ، c-LDL و C-LDLV (میلی گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون شکل 9-میانگین نسبت‌ LDH به‌ LDL و نسبت‌ LDH CT در پیش و پس آزمون بحث و نتیجه‌گیری تمرین و فعالیت‌های بدنی یکی از مؤثرترین راه‌های بهبود آمادگی جسمانی بویژه برای آمادگی و توان هوازی؛کاهش و کنترل وزن بدن و درصد چربی‌ها؛کاهش ضربان قلب استراحت؛کاهش و کنترل فشار خون؛کاهش یا افزایش یا کنترل چربی‌ها و لیپوپروتنین‌های پلاسما شناخته شده است(16، 14، 9، 2). با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن یافته‌های دیگر تحقیق‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: 1-افزایش آمادگی و توان هوازی(بیش‌ترین اکسیژن مصرفی)به دنبال تمرین با شدت بالاتر بیش‌تر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.