Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1380 - شماره 20 (10 صفحه - از 73 تا 82)

کلیدواژه ها : کیفوز ،لوردوز ،اسکولیوز

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات ،میزان شیوع ناهنجاری‌های ،میزان شیوع ناهنجاری ،میزان شیوع ،وضعیت بدنی ،ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات ،میزان شیوع ناهنجاری پسران ،شیوع ناهنجاری‌های ،ناهنجاری‌های ستون فقرات ،کیفوز پشتی ،دانشجویان پسر ،افتادگی شانه ،شیوع ناهنجاری ،ستون فقرات ،عارضه افتادگی شانه ،دانشجویان پسر و دختر ،بدنی ،لوردوز کمری ،دانشجوی دختر در دانشگاه ،میزان ناهنجاری در پسران ،کیفوز ،بررسی وضعیت بدنی ،عارضه لوردوز کمری ،وضعیتی ستون فقرات ،لوردوز ،نشستن و کیفوز پشتی ،ناهنجاری در پسران ،وضعیت بدنی دانشجویان پسر ،وضعیت عادت نشستن ،عارضه افتادگی

این مطالعه برای بررسی وضعیت بدنی و میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات 90 دانشجوی پسر و 85 دانشجوی دختر در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شده است.تمام جامعه تحقیق، با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون استاندارد نیویورک معاینه شد. از افراد جامعه تحقیق، با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون استاندارد نیویورک معاینه شد. پشت، پهلو، سه سطح طبیعی، تغییر شکل مختصر و وضعیت بدنی ضعیف ارزیابی همچنین میزان شیوع ناهنجاری پسران با دختران مقایسه شد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد 77/97%از پسران و 48/96%از دختران و به طور کلی 15/97% افراد مورد پژوهش دچار ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات هستند.بیش‌ترین میزان شیوع ناهنجاری در پسران عارضه افتادگی شانه(88/68%)و در دختران عارضه‌ کمری(35/82%)است.کم‌ترین میزان ناهنجاری در پسران انحراف جانبی لگن(77/17%)و در دختران انحراف سر به طرفین(58/10%)است.مشاهده‌ها نشان می‌دهد که میان وضعیت عادت نشستن و کیفوز پشتی، بین نحوه حمل اشیاء و افتادگی شانه ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0 P ).در این پژوهش از آزمون آماری مجذور خی استفاده شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.