Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین سرعت توپ در پرتاب های سه گام، جفت و ثابت با اندازه های آنتروپومتریکی دست برتر قهرمانان تیم ملی هندبال جوانان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها :

طول بازو ،طول ساعد ،طول کف دست ،پهنای کف دست(وجب) ،مساحث مثلث کف دست ،محیط ساعد ،محیط بازو ،شوت ،سرعت اولیه پرتاب توپ ،شوت سه گام ،شوت جفت ،شوت ثابت و اندازه‌های آنترو پومتریکی

کلید واژه های ماشینی : سرعت اولیه پرتاب توپ، اندازه‌های آنتروپومتریکی دست برتر، پرتاب توپ در شوت‌های سه‌گام، سرعت، اندازه‌های آنتروپومتریکی دست برتر قهرمانان، هندبال، سرعت اولیه پرتا، پرتاب توپ در شوت جفت، سرعت پرتاب توپ، قهرمانان تیم ملی هندبال جوانان

هدف از این تحقیق بررسی رابطه موجود بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت‌های سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه‌های آنترو پومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان است در شهریور ماه سال 1379، که در اردوی آمادگی مسابقه‌های قهرمانی جوانان آسیا در شهر مقدس مشهد برگزار شد.تعداد آنان 18 نفر بود و از همه آن‌ها در مرکز سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی کمیته ملی المپیک آزمون گرفته شد.در این آزمون از آزمودنی‌ها سرعت اولیه پرتاب توپ را با دستگاه فیلمبرداری‌ rezylanA noitoM اندازه‌گیری کردند که سرعت فیلمبرداری 1000 فریم در ثانیه بود. سپس با نرم‌افزار rezylanA niW تجزیه و تحلیل شد.همچنین اندازه‌های آنتروپومتریکی دست برتر با کولیس و مترنواری ارزیابی شد.در این تحقیق از روش‌های آماری مختلف مثل:آمارتوصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد که در تحقیق حاضر 05/0- a است همچنین با نرم‌افزار SSPS تجزیه و تحلیل آماری شد.در نهایت، ضریب همبستگی بین سرعت‌های اولیه پرتاب تپ در شوت‌های سه گام، جفت و ثابت هند بال با اندازه‌های آنترو پومتریکی دست برتر و معادله‌های رگرسیون این سرعت‌ها بر حسب اندازه‌های آنترو پومتریکی برگزیده، به دست آمد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه موجود بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت‌های سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه‌های آنترو پومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانان است در شهریور ماه سال 1379، که در اردوی آمادگی مسابقه‌های قهرمانی جوانان آسیا در شهر مقدس مشهد برگزار شد. در سال 1998، لوانیس باییوس 4 و کونستنتینوس بودولوس 5 از دانشگاه آتن یونان درباره دقت و سرعت پرتاب توپ در هندبال، روی سه گروه از بهترین‌های لیگ دسته یک‌ 1A ، دسته دوم‌ 2A و دانشجویان تربیت بدنی تحقیق کردند که هر کدام سه نوع شوت سه گام، جفت و ثابت را به سمت هدفی مشخص رها می‌کردند. در تحقیق این جانب اندازه پهنای کف دست(وجب) ارتباط معنی‌داری در سطح‌05/0 P با سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت جفت نشان می‌دهد، اما قد و وزن در هیچ کدام از سرعت‌های اولیه پرتاب توپ در شوت‌های سه گام، جفت و ثابت ارتباط معنی‌دار نداشته است. این تحقیق از این نظر اهمیت دارد که متغیرهای پیشگوی خود را با سرعت اولیه پرتاب توپ با هر کدام از شوت‌های سه گام، جفت و ثابت جداگانه بررسی کرده است و در نهایت، توانسته‌ام با ارائه معادله‌های رگرسیون به دست آمده سرعت اولیه پرتاب توپ بازیکنان را در شوت‌های جفت و ثابت با اندازه‌های آنتروپومتریکی دست برتر آنان پیشگویی کنم. 2-در بین اندازه‌های آنتروپومتریکی دست برتر بازیکنان، تنها اندازه پهنای کف دست(وجب) بازیکنان با سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت جفت با ضریب همبستگی(528/0- r )در سطح آماری (05/0P)معنی‌دار بوده است و بقیه مشخصه‌ها ارتباط معنی‌داری در سطح آماری(05/0P) نداشته‌اند(جدول 8)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.