Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار چهار نوع بازیافت فعال و غیر فعال در رکورد شنای صد متر قورباغه در شناگران نخبه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 21 (12 صفحه - از 71 تا 82)

کلیدواژه ها : شنای قورباغه ،بازیافت فعال ،بازیافت غیر فعال

کلید واژه های ماشینی : ضربان قلب ،بازیافت فعال ،اثر بازیافت شنای پای دوچرخه ،رکورد شنای صد ،اسید لاکتیک ،شنای صد متر ،متر قورباغه در شناگران ،بازگشت ضربان قلب ،بازیافت شنای پای دوچرخه ،بازیافت غیر فعال ،ضربان قلب در مدت ،شنای پای دوچرخه ،اسید لاکتیک از خون ،ضربان قلب در بازیافت ،رکوردهای صد متر ،متر ،پای دوچرخه ،هواگیری ،قلب در بازیافت فعال ،نوع‌های بازیافت تفاوت معنی‌داری ،شنای آرام ،غیر فعال ،بازیافت تفاوت معنی‌داری وجود ،مراحل بازیافت بر زمان ،تعداد ضربان قلب ،نوع‌های بازیافت ،هواگیری هم‌چنین بازیافت غیر ،بازیافت شنای آرام ،پای دوچرخه و هواگیری ،نوع‌های بازیافت فعال

اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازیافت فعال شامل:شنا کردن با نسبت 3:1 کاربه استراحت؛ پای دوچرخه؛هواگیری همچنین بازیافت غیر فعال(نشستن روی لبهء استخر)بر رکورد شنای صد متر قورباغه در شناگران نخبه و بررسی تأثیر هر یک از نوع بازیافت بر بازگشت ضربان قلب در پایان صد متر شناست.نمونهء آماری این تحقیق شامل 19 نفر از شناگران ردهء سنی 13 تا 14 سال‌ پسر از تهران بود که زیر نظر مربیان بین المللی و کمیتهء فنی فدراسیون شنا در تمرین‌های مستمر(6 روز هفته)شرکت داشته و مسلط به چهار شنا بوده‌اند.روش اجرای تحقیق نیمه تجربی بود و برای‌ اندازه گیری متغیرها،ابتدا از همهء شناگران به صورت انفرادی رکورد صد متر گرفته شد(پیش آزمون). سپس نوع‌های بازیافت را به مدت سه دقیقه اجرا کردند،پس از این مدت دوباره رکورد شنای صد متر گرفته شد(پس آزمون).این رکوردها برای هر نفر شامل 4 دورهء سه مرحله‌ای(یک پیش آزمون و دو پس آزمون برای هر یک از نوع‌های بازیافت)بود و تأثیر هر یک از مراحل بازیافت بر زمان رکوردها با یکدیگر مقایسه شد.تعداد ضربان قلب در 6 ثانیه ابتدا و انتهای هر سه دقیقه از بازیافت گرفته‌ شد و تأثیر بازیافت‌ها بر سرعت بازگشت ضربان قلب مقایسه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری اندازه گیری‌های تکرار شده و آزمون مقایسه‌ای نشان داد که: -بین میانگین اولین رکوردهای صد متر در دوره‌های مختلف تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. 2-بین اثر چهار نوع بازیافت بر رکورد دوم در دوره‌های مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد،ولی این اثر بر رکورد سوم در دوره‌های مختلف تفاوت معنی‌دار ایجاد نکرد. 3-بین بازگشت ضربان قلب در مدت سه دقیقه اول از بازیافت‌های مختلف تفاوت‌ معنی‌دار وجود ندارد،ولی بین بازگشت ضربان قلب در مدت سه دقیقه دوم از بازیافت‌های مختلف تفاوت معنی‌دار وجود دارد. نتیجه این است که در شرایط خاص این تحقیق بین بازیافت فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری‌ وجود نداشت.با توجه به تفاوت مشاهده شده در نتایج مربوط به بازیافت از نوع شنای آرام در مقایسه با سایر نوع‌های بازیافت فعال،به نظر می‌رسد که شنای آرام بهترین نوع بازیافت است‌ همچنین تغییر های ضربان قلب در پی نوع‌های بازیافت،شاخص مناسبی برای پیش بینی عملکرد شناگران نبود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.