Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاههای ایران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 21 (12 صفحه - از 105 تا 116)

کلیدواژه ها : سبک مدیریت ،اثر بخشی ،انطباق پذیری ،عامل‌های بیوگرافی(سن،سابقه‌ مدیریتی،مدرک تحصیلی و دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت)

کلید واژه های ماشینی : بیوگرافی در اثر‌بخشی سبک ،اثر‌بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی ،بیوگرافی ،میزان اثر‌بخشی شیوه‌های مدیریتی ،سبک‌های مدیریتی ،بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی ،سبک رهبری ،بیوگرافی مدیران و میزان اثر‌بخشی ،میزان اثر‌بخشی شیوه‌های انتخابی ،سبک‌های مدیریتی انتخابی ،اثر‌بخشی شیوه‌های مدیریتی ،اثر‌بخشی سبک‌های ،انتخابی ،تأثیر عامل‌های بیوگرافی ،تعیین میزان اثر‌بخشی سبک‌های ،شیوه‌های مدیریتی آزمودنی‌ها بررسی ،انتخابی آزمودنی‌های ،شیوه‌های مدیریتی ،اثر‌بخشی سبک‌های مدیریتی ،آزمودنی‌های ،عامل‌های بیوگرافی ،مدیریتی انتخابی ،سبک مشارکتی ،مشارکتی ،مدیریت ورزشی ،میزان اثر‌بخشی ،سابقه مدیریتی ،مدیران گروه‌های آموزشی تربیت‌بدنی ،بررسی تأثیر عامل‌های ،دوره‌های آموزشی

با توجه به این نکته که شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباط آن با اثر بخشی،کارایی سازمانی و هدایت مؤثر نیروی اناسنی شاغل در سازمان‌ها یکی از مباحث کلیدی مدیریت است،پژوهش‌ حاضر با هدف کاربرد دهی بهینه در مبانی مدیریت و بهبود اثر بخشی مدیریت ورزشی کشور است‌ که به صورت بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی:سن،سابقه مدیریتی،مدرک تحصیلی و دوره‌های‌ آموزش تخصصی مدیریت،بر سبک‌های مدیریتی انتخابی رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های‌ آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر ایران تنظیم و اجرا شد.تعداد 59 نفر آزمودنی برای حجم‌ نمونه در جامعه آماری دانشگاه‌های کشور انتخاب شدند که به پرسش نامه استاندارد مؤسسه‌ «بلانچارد»1با نام:تحلیل رفتار مدیر در برخورد با موقعیت‌های متنوع سازمانی پاسخ دادند.پس‌ از بدست آمدن یافته‌ها و تنظیم جدول‌های توزیع فراوانی،به بررسی و مقایسه داده‌های حاصله‌ با نورم مندرج در پرسش نامه و به ارزیابی میزان اثر بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی آزمودنی‌ها پرداخته شد سپس با بهره گیری از متد آماری مجذور خی دو(به تصویر صفحه مراجعه شود)و فرمول ضریب توافق،فرضیه‌های‌ چهار گانه پژوهش در خصوص عامل‌های چهار گانه بیوگرافی مدیران و میزان اثر بخشی شیوه‌های‌ مدیریتی آزمودنی‌ها بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که میزان اثر بخشی شیوه‌های انتخابی آزمودنی‌ها در مقایسه با:نورم استاندارد؛ با معادله همخوانی امتیاز اثر بخشی و دامنه تغییر شیوه متناسب نبود.برخلاف افزایش دامنه‌ انطباق پذیری شیوه‌های انتخابی،میزان اثر بخشی پایین‌تر از میانگین امتیاز اثر بخشی قرار گرفت. تمرکز اصلی نگرش‌های آزمودنی‌ها در شیوه رفتاری،عمدتا دو سبک فروشی و مشارکتی را شیوه مدیریتی غالب،سبک مشارکتی را مطمئن‌ترین شیوه مدیریتی پشتیبانی و سبک تفویضی را شیوه رفتاری توسعه‌ایی مشخص کرد که دامنه‌ایی کاملا متنوع در بین آزمودنی‌ها داشت همچنین‌ تأثیر هر چهار عامل بیوگرافی پس از تحلیل آماری و مقایسه با جدول ارزش‌های حساس مجذور کااسکوار،در سطح(به تصویر صفحه مراجعه شود)و درجه‌های آزادی معین بر اثر بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی‌ آزمودنی‌ها معنی دار بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.