Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی - روانی بانوان شاغل و ارایه الگوی بهینه ورزشی

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1381 - شماره 22 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 85 تا 94)

کلیدواژه ها : تربیت بدنی ،فشارهای جسمانی ،فشارهای روانی ،فشارهای شغلی و عوامل شغلی

کلید واژه های ماشینی : بدنی ،فشارهای روانی ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار ،فعالیت‌های بدنی ،ورزشکار نسبت به افراد ،تأثیر فشارهای بدنی ،وضعیت بدنی ،فشارهای بدنی ،افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ،افراد غیر ورزشکار ،زنان شاغل ،افراد ورزشکار نسبت ،وضعیت بدنی و روانی ،فشارهای روانی افراد شاغل ،شغلی ،فشارهای شغلی ،سمت شغلی تأثیر معنی‌داری ،ایجاد فشارهای بدنی ،افراد ورزشکار ،تأثیر معنی‌داری ،معنی‌داری ،تمرینات بدنی ،فعالیت‌های ورزشی ،فشارهای بدنی و روانی ،عوامل شغلی ،فشارهای روانی با سطح ،ورزشکار نسبت ،فشارهای بدنی افراد ،محل کار

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فشارهای بدنی-روانی ناشی از کار بوده است و بدین منظور تعداد 388 نفر از کارمندان ادارات مختلف شهر تهران به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب و وضعیت بدنی و روانی آنها در قالب دو گروه زنان شاغل ورزشکار و غیر ورزشکار که بر اساس نمرات آزمون‌های بدنی و روانی تقسیم شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.روش پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای و آزمودنی‌ها پس از پر کردن پرسشنامه‌های روانی، مورد ارزیابی جسمانی قرار گرفتند. در این قسمت وضعیت ستون فقرات در پشت صفحه شطرنجی، زانوها روی کالتورماتور، وضعیت پشت رانی و کمری توسط آزمون‌های انعطاف‌پذیری اندازه‌گیری شده‌اند.بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای شغلی تأثیر معنی داری بر ایجاد فشارهای بدنی ندارند(01/0 p )، اما عوامل شغلی مانند نوع شغل و سمت شغلی تأثیر معنی داری بر فشارهای روانی داشته‌اند(02/0 p ).در این پژوهش، افراد ورزشکار نسبت به افراد *این پژوهش با حمایت‌های شوران پژوهش‌های علمی کشور(یاست جمهوری)به اجرا درآمده است.غیر ورزشکار کمتر در معرض فشارهای شغلی قرار داشته و به طور معنی داری از فشارهای روانی کمتری برخوردار بوده‌اند(019/0 p )

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.