Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 23 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،مدیران و معلمان تربیت‌بدنی ،ناحیهء خراسان

کلید واژه های ماشینی : تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رضایت شغلی مدیران ،استان خراسان ،معلمان تربیت‌بدنی ،مدیران و معلمان تربیت‌بدنی ،تربیت‌بدنی آموزشگاههای استان خراسان ،شغلی ،رضایت شغلی معلمان ،تعهد سازمانی مدیران ،میزان تعهد سازمانی مدیران ،مدیران و معلمان ،میزان رضایت شغلی مدیران ،میزان تعهد سازمانی ،آموزشگاههای استان خراسان ،شغلی مدیران ،ارتباط معنی‌داری وجود ،تعهد سازمانی معلمان ،معلمان مرد تربیت‌بدنی ،میزان تعهد ،ارتباط معنی‌داری ،معنی‌داری ،میزان رضایت ،معنی‌داری وجود ،سطح تحصیلات ،شغل دوم ،جامعهء آماری ،نتایج پژوهش ،سابقهء خدمت ،سن و تعهد

هدف از این پژوهش،بررسی رابطهء میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت‌بدنی مرد آموزشگاههای استان خراسان است. این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است.جامعهء آماری مدیران،برابر با تعداد نمونهء آماری(64 N)است.از جامعه آماری معلمان نیز،300 نفر برای نمونه،به صورت خوشه‌ای و تصادفی‌ انتخاب شدند.به منظور گردآوری اطلاعات،از سه نوع پرسشنامهء اطلاعات فردی،تعهد سازمانی و رضایت‌ شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(میانگین،انحراف استاندارد و ...)و آمار استنباطی‌ (آزمون ETA ،ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلافات و میانگینها)استفاده شد. برخی از نتایج پژوهش نشان می‌دهد که:میزان تعهد سازمانی مدیران(32/6 DS و 48/56 M)از تعهد سازمانی معلمان(29/8 SD و 7/52 M)و میزان رضایت شغلی مدیران(56/0 DS و 44/3 M) از رضایت شغلی معلمان(572/0 DS و 29/3 M)بیشتر است.بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌ بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0>P).بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0>P)،بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری‌ وجود ندارد.بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.