Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 23 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 77 تا 88)

کلیدواژه ها : رشد حرکتی ،بازی ،تواناییهای ادراکی-حرکتی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر بازیهای دبستانی منتخب ،بازیهای دبستانی منتخب ،رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال ،رشد حرکتی ،منتخب بر رشد حرکتی ،بازیهای دبستانی ،منتخب ،رشد حرکتی آزمودنیها تأثیر ،اوزرتسکی ،حرکتی دانش‌آموزان ،آزمون رشد حرکتی ،آزمونهای بازیهای دبستانی منتخب ،مقطع دبستان ،بازیهای دبستانی منتخب گروه ،تجزیه و تحلیل آماری ،گروه تجربی ،تجزیه و تحلیل ،فعالیتهای بدنی ،منتخب بر تعادل ،گروه کنترل ،تحلیل آماری اختلاف میانگینهای ،دختر سال سوم ،بدنی ،آزمودنیها تأثیر ،آزمودنیها ،انتخاب نمونهء آماری ،ادراکی ،فعالیتهای بدنی منتخب ،دانش‌آموزان کلاسهای سوم ،دقت حرکت

هدف از این تحقیق،تعیین میزان تأثیر بازیهای دبستانی منتخب،بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع‌ دبستان منطقهء 5 تهران بوده است.برای انتخاب نمونهء آماری،از روش نمونه‌گیری تصادفی ناحیه‌ای استفاده شده و چهار مدرسه از این منطقه انتخاب شدند.سپس همه دانش‌آموزان کلاسهای سوم این مدرسه‌ها،با استفاده از پرسشنامه‌ای از نظر سن،قد،وزن،سلامت جسم،نوع فعالیت ورزشی،شغل والدین و محل سکونت،کنترل و یکسان شدند.در نهایت،از آنها آزمون هوش«ریون»گرفته شده تا اینکه در نمونهء آماری نهایی،48 نفر مشخص‌ شدند.از تمام 48 نفر،آزمون رشد حرکتی لینکلن-اوزرتسکی گرفته شد،سپس آزمودنیها به صورت کاملا تصادفی،در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند.برنامهء بازیهای دبستانی منتخب،به مدت شش هفته،هفته‌ای دو جلسه و هر جلسه 45 دقیقه‌ روی گروه تجربی اعمال شد.در نهایت،مجددا از هر دو گروه آزمون لینکلن- اوزرتسکی گرفته شد و امتیازات آنها در برگه‌های مخصوص ثبت شدند.سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی،به ویژه آزمون F و توزیع T وابسته،تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفت و این نتایج به دست آمد که‌ بازیهای دبستانی منتخب بر تعادل پویا،تعادل ایستا،هماهنگی،سرعت و دقت حرکت،از آزمون لینکلن- اوزرتسکی در نزد آزمودنیها تأثیر معنی‌دار آماری دارند،اما بر قدرت از این آزمون،تأثیر معنی‌دار آماری ندارند.به‌ طور کلی،بازیهای دبستانی منتخب،بر رشد حرکتی آزمودنیها تأثیر معنی‌دار آماری دارد(034/0 P).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.