Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1382 - شماره 24 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 29 تا 40)

کلیدواژه ها : مشارکت ،دانشجویان ،عاملهای بازدارنده ،فعالیتهای‌ ورزشی

کلید واژه های ماشینی : عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش ،بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران ،فعالیتهای ورزشی ،عاملهای بازدارنده ،فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو ،بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت ،فعالیتهای ورزش ،فعالیتهای ورزش دختران دانشجو ،مشارکت فعالیتهای ورزشی ،عاملهای بازدارندهء فعالیتهای ورزشی ،دختران دانشجو ،عاملهای بازدارندهء ،فعالیتهای ورزشی شرکت ،بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزشی ،شرکت در فعالیتهای ورزشی ،تحلیل واریانس ،اوقات فراغت ،بازدارندهء ،بازدارندهء فعالیتهای ورزشی ،فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت ،وسیلهء نقلیه ،دانشگاه آزاد ،آزمونهای تحلیل واریانس ،شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده ،ناآگاهی ،مهم‌ترین عاملهای بازدارنده ،روابط اجتماعی ،دانشجویان دختر ،دانشجویان شرکت‌کننده ،ورزش دختران

هدف کلی از تحقیق حاضر،بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران دانشجو در دانشگان‌ آزاد خوراسگان بود.به همین منظور،498 نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدند تا به سؤالاتی پاسخ دهند که‌ در این زمینه مطرح شده بود.از این تعداد،300 نفر بیان کرده‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت‌می‌کنند (102 نفر یک بار در هفته یا بیشتر،129 نفر یک بار در ماه یا بیشتر و 69 نفر یک بار در سال یا بیشتر)198نفر دیگر نیز گفته‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند. عاملهای بازدارندهء بررسی شده در این تحقیق،شامل این 9 عامل بود:وقت،پول،علاقه،وسیلهء نقلیه، امکانات،روابط اجتماعی،ناآگاهی،توانایی و مهارت،آمادگی و سلامتی. نتایج تحقیق براساس اطلاعات جمع‌آوی شده،براساس آزمونهای تحلیل واریانس تک متغیره و توکی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره و فریدمن،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مهم‌ترین عاملهای بازدارنده از نظر دانشجویان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در فعالیتهای ورزشی،دو عامل امکانات و روابط اجتماعی در سطح 05/0> P معنی‌دار بود. دانشجویانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند،تأثیر عاملهای بازدارنده،مثل:وسیلهء نقلیه،روابط اجتماعی،ناآگاهی،مهارت و سلامتی را بیش از سایر عاملهای دانسته‌اند.براساس آزمون فریدمن در این تحقیق، عاملهای بازدارنده به ترتیب عبارتند از:امکانات،روابط اجتماعی،وسایل نقلیه،ناآگاهی،وقت،پول،توانایی‌ ومهارت،علاقه،آمادگی و سلامتی.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.