Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1382 - شماره 24 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها : مدیریت کلاس ،راهکارها و آموزش‌ تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت‌بدنی ،مدیریت کلاس تربیت‌بدنی ،مدیریت کلاس ،کلاسهای تربیت‌بدنی ،معلم تربیت‌بدنی ،ادارهء کلاس تربیت‌بدنی ،مشکلات رفتاری ،سایر عاملهای آموزشی ،روشهای کلاس‌داری ،شاگردان ،کلاس درس ،مشکلات مدیریتی ،عاملهای آموزشی ،مشکلات رفتاری شاگردان ،کلاس‌داری ،مشکلات مربوط به رفتار ،مشکلات مربوط به مدیریت ،ادارهء کلاس ،مدیریت مؤثر در کلاس ،مشکلات رفتاری شایع ،دبیران تربیت‌بدنی ،درس تربیت‌بدنی ،روشهای کلاس‌داری معلمان ،تربیت‌بدنی در مدرسه‌ها ،کمبود امکانات ورزشی ،کلاسهای درس تربیت‌بدنی ،مطالعهء دبیران ،نظارت و کنترل ،رفتار شاگردان ،مدرسه‌های راهنمایی

هدف این تحقیق،بررسی سه جنبه از مشکلات مربوط به مدیریت کلاس تربیت بدنی است.ابزار گردآوری‌ اطلاعات،پرسشنامه بود که از مقاله‌ای مشابه عنوان تحقیق(مک کرمک)1با اعتبار 70 درصد،استخراج و ترجمه شد.ابتدا پرسشنامه برای اظهار نظر تخصصی،در اختیار مشت نفر از استادان گروه علوم تربیتی، مدیریت و تربیت بدنی قرار گرفت.پرسشنامهء سه بعد مدیریت کلاس،شامل:مشکلات رفتاری شاگردان و روشهای کلاسداری بود و تأثیر سایر عاملهای آموزشی بر آن دو را اندازه‌گیری می‌کرد که پس از اصلاح و نتظیم‌ در یک مطالعهء راهنما،30 نفر از معلمان تربیت بدنی،دانشجویان و معلمان سایر شهرستانها به آن پاسخ‌ دادند.اعتبار آن با استفاده از ضریب‌آلفا کرونباخ 87 درصد،برآورد شد.این پرسشنامه در اختیار کل جامعهء آماری،150 نفر معلم تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی و دبیرستان شهر رشت قرار گرفت که 128 پرسشنامه‌ (33/85)باز کردانده شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات،از برنامهء کامپیوتری« spss »و از آزمون«خی‌دو» برای آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح 05/0> P استفاده د.نتایج نشان دادند که مشکلات مربوط به سایر عاملهای آموزشی،شایع‌تر از مشکلات مربوط به رفتار شاگردان است.از بین مشکلات مربوط به سایر عاملهای‌ آموزشی نیز،کمبود آموزش،مطالعهء دبیران و سپس امکانات رفاهی و آموزش مدرسه،بالاترین اولویت را داشت.همچنین از دیدگاه دبیران تربیت بدنی،پرخاشگری و بی‌نظمی،دو مشکل رفتاری شایع در ادارهء کلاس تربیت بدنی است.از بین روشهای گوناگون کلاسداری،روش ارتباط مثبت عاطفیی-اجتماعی،نظارت و کنترل بر کلاس،توسط معلمان بیشتر استفاده می‌شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.