Skip to main content
فهرست مقالات

اثر گلوکز و انسولین در انرژی مصرفی و اکسیداسیون مواد در طول یک فعالیت شدید استقامتی

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1382 - شماره 24 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 51 تا 66)

کلیدواژه ها : ورزش ،اکسیداسیون چربی ،انسولین ،گلوکز ،تکنیک کلمپ گلوکز ،اکسیداسیون‌ کربوهیدرات ،انرژی مصرفی

کلید واژه های ماشینی : غلظت انسولین در پلاسما ،غلظت گلوکز خون ،گلوکز و انسولین ،اکسیداسیون کربوهیدرات ،گلوکز خون ،تزریق گلوکز و انسولین ،اکسیداسیون کربوهیدرات در طول ،تزریق گلوکز ،غلظت انسولین در طول ،تزریق انسولین ،مصرف گلوکز در عضلات ،کربوهیدرات در انرژی مصرفی ،غلظت انسولین ،اکسیداسیون چربی ،انرژی مصرفی ،NEFA ،اکسیداسیون مواد ،کلمپ ،انسولین در پلاسما ،کلمپ گلوکز ،شرایط کلمپ گلوکز ،کربوهیدرات در زمان ورزش ،زمان ورزش ،تعیین مقدار گلوکز ،انرژی مصرفی در هر ،مقدار انسولین در پلاسما ،GI ،مقدار انرژی مصرفی ،زمان ورزش با شدت ،تفاوتی در مقدار انرژی

در مطالعهء حاضر اثر تزریق گلوکز و انسولین،در انرژی مصرفی و اکسیداسیون مواد در یک دوره ورزش شدید استقامتی مورد بررسی قرار گرفت.هشت و رزشکار مرد دوچرخه سوار،به طور تصادفی در دو نوبت جداگانه‌ تحت شرایط کلمپ گلوکز( G )یا کلمپ گلوکز به همراه تزریق انسولین( GI )،به مدت 120 دقیقه روی‌ دوچرخهء ارگومتر با شدت تقریبا 70% از حداکثر اکسیژن مصرفی خود رکاب زدند.نمونه‌های خون در حالت‌ استراحت(قبل از کلمپ و 30 دقیقه پس از کلمپ)،زمان ورزش برای تعیین مقدار گلوکز،انسولین و NEFA گرفته و مورد تجزیه قرار گرفتند.همچنین هوای بازدمی،برای تعیین مقدار 2O مصرفی و 2CO تولید شده برای‌ هر دقیقه جمع‌آوری و انرژی مصرفی و اکسیداسیون مواد گوناگون محاسبه شد.غلظت گلوکز خون در هر دو آزمایش،به طور معنی‌داری افزایش یافت(001/0> P )و در حدود 10 میلی‌مول در لیتر حفظ شد.غلظت‌ انسولین در پلاسما بر اثر تزریق اولیه،به طور معنی‌داری افزایش یافت(001/0> P ).غلظت انسولین در طول ورزش و در شرایط GI نسبت به شرایط G ،به طور معنی‌داری بالاتر بود(005/0> P ).غلظت NEFA در پلاسما،بین 67% تا 76% نسبت به مقدار آن در زمان استراحت کاهش یافت(01/0> P ).مقدار انرژی‌ مصرفی در هر دو آزمون در زمان ورزش،به طور معنی‌داری افزایش یافته بود(001/0> P )،اما تزریق انسولین، تفاوتی در مقدار انرژی مصرفی در زمان ورزش ایجاد نکرده بود.نسبت مشارکت(%)کربوهیدرات در 15 دقیقهء اول ورزش به طور معنی‌داری افزایش یافت(001/0> P )و پس از آن،تنها در شرایط GI تا دقیقهء 120 ورزش‌ به تدریج افزایش یافت(05/0> P ).تزریق انسولین تفاوت معنی‌داری را در اکسیداسیون مواد(متابولیسم‌ کربوهیدرات،چربی و پرتئین)بین آزمونها ایجاد نکرد.نتایج در تحقیق حاضر،این مطلب را مورد تأیید قرار می‌دهد که غلظت پایین NEFA ،همراه با غلظت بالای گلوکز و انسولین در جریان خون،شرایط را برای‌ مصرف گلوکز در عضلات فعال و مشارکت بیشتر کربوهیدرات در انرژی مصرفی تسهیل می‌کند.بنابراین‌ چنین نتیجه‌گیری می‌شود که گلوکز،انسولین و شدت ورزش بطور مشترک،در افزایش انرژی مصرفی وبالا نگه داشتن اکسیداسیون کربوهیدرات در طول ورز با یکدیگر همکاری می‌کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.