Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز 1(PON1) و نیمرخ لیپیدی سرم مردان سالم غیر ورزشمار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1382 - شماره 24 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها : فعالیت آنزیم پارااکسوناز 1 ،نیمرخ‌ لیپیدی ،تمرینات هوازی ،مردان سالم‌ غیر ورزشکار

کلید واژه های ماشینی : تمرینات هوازی ،تأثیر تمرینات هوازی متوسط ،تمرینات هوازی متوسط ،هوازی ،فعالیت آنزیم ،HDL ،تأثیر تمرینات هوازی ،PON ،گروه تمرینات هوازی شدید ،گروه تمرینات هوازی متوسط ،گروه تمرینات هوازی ،تمرینات هوازی شدید ،تمرینات هوازی به اجرا ،آمادگی قلبی ،فعالیت PON ،تفاوت معنی‌داری در تراکم ،ترکیب بدنی ،فعالیتهای بدنی ،شاخصهای ترکیب بدنی ،اجرای تمرینات هوازی ،اجرای تمرینات هوازی شدید ،قلبی ،فعالیت آنزیم PON ،بدنی ،معنی‌داری ،آنزیم PON ،گروه تجربی ،تأثیر تمرینات ،تنفسی ،تراکم HDL

به منظور بررسی تأثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1( PON1 )و نیمرخ‌ لیپیدی و لیپوپروتئینی سرم،44 نفر از مردان سالم غیر ورزشکار به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند.این‌ افراد به طور تصادفی در سه گروه تمرینات هوازی شدید 15 نفره،گروه تمرینات هوازی متوسط 17 نفره و گروه‌ گواه 12 نفره دسته‌بندی شدند.مدت دورهء تمرینات هشت هفته بوده شرکت‌کنندگان سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30-45 دقیقه به اجرای تمرینات هوازی طراحی شده پرداختند.فعالیت PON1 ،تراکم- C HDL- ، LDL-C ،کلسترول تام( TC )،تری‌گلیسرید( TG )و شاخصهای ترکیب‌بدنی( BFW ، WC ، WHR ، %BF ، BMI )و آمادگی قلبی-تنفسی( RHR ، V2Omax )،به عنوان متغیرهای وابسته در سه‌ مرحلهء پیش آزمون،میان آزمون و پس آزمون اندازه‌گیری شدند. نتایج به‌دست آمده،تفاوت معنی‌داری در تراکم‌ HDL-C ،نسبت HDL-C \ HDL-C ،نسبت HDL-C \ TC ،فشار خون یا دیاستولی، V2Omax،ضربان قلب‌ استراحت( RHR )و شاخصهای ترکیب بدنی را بین شرکت‌کنندگان در تمرینات هوازی شدید با گروه گواه و تغییراتی در زمانهای متفاوت اندازه‌گیری نشان دادند(05.0> P ).با این حال در فعالیت PON1 ،ترکم‌ TC-LDL-C و TG تفاوت معنی‌داری بین گروهها و زمانهای متفاوت اندازه‌گیری مشاهده نشد.بر پایه‌ یافته‌های به‌دست آمده می‌توان اظهار داشت،هر چند تمرینات هوازی به اجرا در آمده تأثیر معنی‌داری بر فعالیت PON1-192 Arg ندارد.اما از طریق اصلاح نیمرخ لیپیدی،کنترل عاملهای خطرزای قلبی-عرقی و توسعه آمادگی قلبی-تنفسی می‌توانند،محدودیت ناشی از پلی‌مورفیزم را جبران کنند و خطر بیماری آتروسکلروز را کاهش دهند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.