Skip to main content
فهرست مقالات

اثر نوع پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 26 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 97 تا 112)

کلیدواژه ها : آماده‌سازی حرکتی ،پارامترهای حرکت ،تکلیف تولید نیرو ،روش پیش‌نشانه کردن پارامتر ،زمان واکنش

کلید واژه های ماشینی : تکلیف تولید نیرو ،TR ،پارامتر پیش‌نشانه شده ،پیش‌نشانه ،پارامتر پیش‌نشانه ،تولید نیرو ،پیش‌نشانه شده ،نشانه شده ،ریو ،پارامترهای پیش‌نشانه شده ،روش پیش‌نشانه ،کوشش ،پارامترهای حرکت ،پیش‌نشانه و محرک ،آزمودنیها در سطوح ،آزمودنیها ،میانگین TR ،مقدار نیرو ،جلسه معنادار ،برنامه‌ریزی پارامتر ،معنادار ،تفاوت معنادار ،وضعیت پیش‌نشانه ،عاملهای اثرگذار ،آزمودن اثر ،جنس * جلسه ،دستگاه پیش‌نشانه ،تجزیه و تحلیل ،نشانه اندام ،تفاوت معناداری

زمان واکنش( TR )عاملی بسیار مهم در اجرای ماهرانه است.یکی از عاملهای اثرگذار بر TR «پیش نشانه» است.نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این عامل، مبین ارتباط بین‌ TR افراد طبیعی با تعداد و نوع پارامترهای پیش نشانه شده‌اند.ولی بیشتر این تحقیقات روی تکالیف هدفگیری انجام شده‌اند.بنابراین، تحقیق حاضر به منظور آزمودن اثر نوع پارامتر پیش نشانه شده بر TR ، در یک تکلیف تولید نیرو انجام و طرح تحقیق سه عاملی آمیخته، بر روی 16(هشت مرد و هشت زن)دانشجوی داوطلب، غیرورزشکار و راست دست در دامنه سنی 20 تا 25 ساله اجرا شد.آزمودنیها در پنج جلسه متوالی، مجموعا 2400 کوشش(هر جلسه چهار دسته 120 کوششی)را با استفاده از دستگاه پیش‌نشانه کردن پارامتر، با وضعیتهای متفاوت پیش‌نشانه انجام دادند.تکلیف مورد نظر، مستلزم تولید نیروی ایزومتریکی معین(3 یا 6 gk )به سمت داخل یا خارج و با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارائه پیش‌نشانه و محرک بود. TR آزمودنیها در سطوح متفاوت متغیر مستقل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس سه عاملی(نوع پارامتر پیش نشانه شده*جنس*جلسه)با سنجشهای مکرر دو عامل نوع پارامتر پیش‌نشانه شده و جلسه، تجزیه و تحلیل شد.طبق نتایج، اثر اصلی نوع پارامتر پیش‌نشانه شده و جلسه معنادار(05/0 P )، ولی اثر اصلی جنس و اثر متقابل نوع پارامتر و جنس غیر معنادار بود(05/0< P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.