Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر تمرینهای کششی ایستا و pnf به همراه بررسی مجدد روایی آزمون بشین و برس

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 27 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 17 تا 28)

کلیدواژه ها : تمرین کششی ،تمرینهای کششی ایستا ،تمرینهای کششی‌ FNP

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت انعطاف‌پذیری ،روایی آزمون ،روشهای کششی ایستا ،یار کمکی ،گروههای تجربی ،میزان پیشرفت ،آزمون انعطاف‌پذیری ،میزان پیشرفت انعطاف‌پذیری ،آزمودنیها ،روشهای کششی ،آزمودنیها با توجه ،ثانیه ،گروه ایستا ،همسترینگ استفاده ،تمرینهای کششی ایستا ،تمرینهای کششی ،کششی ایستا ،کششی ،انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ ،برس ،ایستا ،آزمون بشین ،میزان پیشرفت در انعطاف‌پذیری ،اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ ،FNP ،همسترینگ ،تمرینهای FNP ،روایی آزمون بشین ،انعطاف‌پذیری عضلات ،آزمودنیها آزمون انعطاف‌پذیری

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر تمرین کششی ایستا و سه نوع تمرین‌ FNP با نامهای ایست-رهایی، انقباض-رهایی، ایست-انقباض-رهایی روی پیشرفت انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ بوده همچنین روایی آزمون بشین و برس، در این تحقیق ارزیابی مجدد شد.در این تحقیق، 75 دانشجوی دختر 18 تا 24 ساله شرکت کردند.آزمودنیها با توجه به نمره‌های انعطاف‌پذیری رتبه‌بندی و بر اساس رتبه‌ها، به طور«تصادفی لایه‌ای»به پنج گروه همگون(چهار گروه تجربی و یک گروه شاهد)تقسیم شدند.مدت زمان تمرینهای کششی شش هفته بود که هفته‌ای سه بار و هر بار 20 دقیقه انجام می‌شد.این تمرینها از نظر مدت و شدت یکسان بودند و اصل اضافه‌بار نیز برای آنها به طور یکنواخت در نظر گرفته شد.بعد از پایان این دوره، مجددا از آزمودنیها آزمون انعطاف‌پذیری به عمل آمد.سپس با استفاده از تحلیل واریانس عاملی، یافته‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شدند.نتایج تحقیق نشان دادند، تمام گروههای تجربی نسبت به گروه گواه به طور معناداری(01/0 P در انعطاف پذیری پیشرفت داشتند.در بین گروههای تجربی، گروه ایستا افزایش بیشتری نسبت به سه گروه دیگر نشان داد. ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.همچنین، پارامترهای آنترومتریکی(قد، وزن، طول دست، پا، قد نشسته و نسبتهای دست و پا به طول قد)با میزان انعطاف‌پذیری اولیه و با میزان پیشرفت در انعطاف‌پذیری، هیچ گونه رابطه معناداری نداشتند.بدین دلیل، روایی آزمون بشین و برس مجددا تأیید شد. براساس تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت، هم تمرین کششی ایستا و هم تمرینهای‌ FNP (صرفنظر از تکنیک به کار رفته)هر دو بر پیشرفت انعطاف‌پذیری موثرند.بنابراین، معیار ارجحیت یکی بر دیگری را باید با توجه به علائق و محدودیتهای فردی جستجو کرد و نه از نظر پیشرفت بهتر.همچنین، از آزمون بشین و برس استاندارد می‌توان برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.