Skip to main content
فهرست مقالات

درصد چربی و ارتباط آنها یا فعالیت بدنی در زنان 30 تا 55 ساله شهر تهران ،wsr،whr،wc،bmi هنجاریابی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 27 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها : اندازه دور کمر ،نسبت دور کمر به دور لگن ،نسبت دور کمر به قد ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن ،زنان ،تهران

کلید واژه های ماشینی : پیکرسنجی ،درصد چربی بدن ،IMB ،دور کمر ،شاخصهای پیکرسنجی ،میزان فعالیت بدنی ،بدنی ،شاخصهای پیکرسنجی CW ،کیلوگرم بر مترمربع ،RHW ،کمر به قد ارتباط ،کمر ،CW ،چربی بدن ،نسبت دور کمر ،شهر تهران ،شاخصهای پیکرسنجی زنان ،درصد چربی معادل ،پیکرسنجی و میزان فعالیت ،ساله ،درصد چربی آزمودنیها ،درصد و دور کمر ،RSW ،درصد چربی و نسبت ،پرسشنامه فعالیت بدنی ،هنجار RHW ،درصد چربی زنان ،کیلوگرم ،درصد چربی ،فعالیت بدنی

:تحقیق حاضر، به منظور هنجاریابی شاخصهای پیکرسنجی‌ CW، RHW، IMB و بررسی ارتباط فعالیت بدنی افراد با آنها انجام شد.این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی و همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است.آزمودنیهای تحقیق را 443 زن 30 تا 55 ساله تشکیل می‌دادند که متغیرهای پیکرسنجی و میزان فعالیت بدنی(به وسیله پرسشنامه فعالیت بدنی بک)در آنها اندازه‌گیری شد.تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SSPS و lecxE صورت گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین فعالیت بدنی با CW,RHW,IMB ، درصد چربی و نسبت دور کمر به قد ارتباط معناداری وجود دارد و میزان این شاخصهای پیکرسنجی در گروه غیرفعال بیشتر است.هنجار شاخصهای پیکرسنجی زنان تهرانی مخصوصا درصد چربی آنها نسبتا زیاد است و میانگین هنجار RHW معادل 78/0، CW 78/83 سانتی‌متر، IMB معادل 71/26 کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی معادل 85/33 درصد و دور کمر به قد( RSW )معادل 51/0به دست آمد.همچنین ضریب همبستگی بین فعالیت بدنی با شاخصهای‌ CW معادل(497/0-)، RHW (245/0-)، IMB

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.