Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 28 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 57 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : زمان واکنش ساده ،زمان واکنش ،کششی ،کششی ایستا ،زمان واکنش انتخابی ،کششی پویا ،پس‌آزمون گروه کششی ایستا ،کششی ایستا تفاوت معناداری ،حرکات کششی ،CRT ،واکنش ساده و انتخابی ،گروه کششی ایستا ،بهبود زمان واکنش انتخابی ،انتخابی ،میانگین نمره‌های پس‌آزمون ،ایستا ،کششی پویا و ترکیبی ،آزمون زمان واکنش ،SRT ،نمره‌های پس‌آزمون SRT ،حرکات کششی ایستا ،نمره‌های پس‌آزمون CRT ،پس‌آزمون زمان واکنش ساده ،برنامه‌های گرم ،پس‌آزمون زمان واکنش انتخابی ،گروه کششی پویا ،ترکیبی ،نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان ،پس‌آزمون CRT ،گروه کششی

هدف از این پژوهش، بررسی اثر سه نوع برنامه گرم کردن بر زمان واکنش ساده و انتخابی است. به این منظور، 32 نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار 19 تا 23 ساله از دانشگاه تهران انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه کششی ایستا، کششی پویا، ترکیبی (دوی نرم، حرکات کششی و نرمشی) و گروه کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای برنامه گرم کردن، از هر گروه آزمون زمان واکنش ساده (SRT) و انتخابی (CRT) با استفاده از دستگاه 8 SW گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون SRT هر گروه، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمره‌های پس آزمون SRT گروهها نیز تفاوتی مشاهده نشد. اما بررسی نمره‌های CRT نشان داد، بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون CRT گروه کششی پویا و ترکیبی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون گروه کششی ایستا تفاوت معناداری دیده نشد (0.05>P). همچنین با مقایسه میانگین نمره‌های پس آزمون CRT بین گروهها تفاوت معناداری مشاهده شد (0.05>P). نتایج به دست آمده نشان دادند گرم کردن می‌تواند موجب بهبود زمان واکنش انتخابی شود و در این میان، گرم کردن ترکیبی از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است، اما گرم کردن بدن تأثیری بر زمان واکنش ساده ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.