Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت زندگی مربوط به تندرستی در بین اعضای هیات علمی فعال و غیر فعال از نظر بدنی در دانشگاه های سبزوار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 67 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : کیفیت زندگی مربوط به تندرستی، کیفیت زندگی، اعضای هیأت‌علمی فعال و غیرفعال، عضو هیأت‌علمی دانشگاههای سبزوار، فعال، ورزش، دانشگاههای سبزوار، فعالیت بدنی، اعضای هیأت‌علمی فعال در مقایسه، سلامت روانی

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مربوط به تندرستی در بین اعضای هیأت علمی فعال و غیرفعال از نظر بدنی در دانشگاههای سبزوار بود. به این منظور، از بین 300 نفر عضو هیأت علمی دانشگاههای سبزوار، 103 آزمودنی (21 زن و 82 مرد) انتخاب شدند. آزمودنیها با توجه به مقدار فعالیت بدنی و ورزش هفتگی، به دو گروه فعال (34=N) و غیرفعال (69=N) تقسیم شدند. کیفیت زندگی با پرسشنامه کیفیت زندگی مربوط به تندرستی (SF-36) اندازه‌گیری شد. اطلاعات به وسیله آزمون "یومن ویتنی" تحلیل شدند و نتایج نشان دادند. افراد فعال به طور معناداری کمتر از افراد غیرفعال دچار محدودیت فعالیت بدنی و درد بودند (به ترتیب 0.005>p و 0.001>p). افراد فعال به طور معناداری بیشتر از افراد غیرفعال دارای انرژی، نشاط و سلامت عمومی بودند (به ترتیب 0.012>p و 0.02>p). افراد فعال و غیرفعال از نظر مشکلات جسمی، مشکلات روانی و عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند (به ترتیب 0.47=p، 0.35=p، 0.08=p، 0.48=p). در مجموع، از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که اعضای هیأت علمی فعال در مقایسه با اعضای غیرفعال از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"افراد فعال به طور معناداری کمتر از افراد غیرفعال دچار محدودیت فعالیت بدنی و درد بودند (به ترتیب 005/0> P )و 001/0> P ). افراد فعال و غیرفعال از نظر مشکلات جسمی، مشکلات روانی،سلامت روانی و عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند(به ترتیب 47/0 P ، 35/0 P ،08/0 P ،48/0 P ). در مجموع،از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که اعضای هیأت‌ علمی فعال در مقایسه با اعضای غیرفعال از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند. روش تجزیه و تحلیل آماری با توجه به رتبه‌ای بودن داده‌ها و نابرابری تعداد آزمودنیهای فعال و غیرفعال از آزمون«یومن ویتنی»2 برای مقایسهء مولفه‌های کیفیت زندگی بین دو گروه‌ استفاده شد. یافته‌های تحقیق همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، آزمودنیهای فعال و غیرفعال از نظر سن تفاوت‌ معناداری با یکدیگر نداشتند. آزمودنیهای فعال به‌ طور معناداری کمتر از آزمودنیهای غیرفعال‌ محدودیت فعالیت بدنی و درد داشتند(به ترتیب‌ 005/0> P و 001/0> P ). مشاهده نشدن این نکته‌ در تحقیق ما،ممکن است به دلیل شرایط یکسان‌ افراد از نظر محیط کاری،طبقهء اجتماعی،درآمد و محیط جغرافیایی باشد که در این شرایط،ورزش و فعالیت بدنی باید با حجم و شدت بیشتری انجام شود تا بر مولفه‌های سلامت روانی،و مشکلات روانی اثر بگذارند. کولتین(2001)اسکرول و همکارانش(2002)،گبسکا کوزروسکا6(2002) و چی کوجی و همکارانش(1999)نیز بین عملکرد اجتماعی و فعالیت بدنی ارتباط معناداری مشاهده‌ کردند. به هر حال،این موضوع جای بررسی و کنکاش بیشتری دارد آزمودنیهای فعال به طور معناداری کمتر از آزمودنیهای غیرفعال دچار محدودیت فعالیت بدنی‌ و درد بودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.