Skip to main content
فهرست مقالات

در دوره بازیافت زنان ورزشکار ldh و ck تأثیر گرم کردن بر رابطه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 28 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 97 تا 108)

کلیدواژه ها : گرم کردن ،بازیافت ،CK و LDH ،تمرینهای کششی

کلید واژه های ماشینی : دورهء بازیافت ،استفاده از تمرینهای کششی ،گروه تجربی ،انقباض برونگرای شدید ،کششی ،رابطهء CK ،CK و ،دوره بازیافت ،آسیب عضلانی ،برونگرا ،مقادیر CK ،بررسی اثر گرم ،فعالیتهای شدید عضلانی ،گروه شاهد ،برونگرای شدید ،آنزیمهای CK ،معنادار ،تمرینهای گرم ،اثر گرم ،افزایش CK ،کاهش آسیب عضلانی ،فعالیتهای شدید ،روشهای کاهش CK ،کاهش آسیب ،تفاوت معنادار ،تمرین شدید ،LDH ،CK ،تمرینهای کششی ،انقباضات برونگرا

هدف از این تحقیق،بررسی اثر گرم کردن بر رابطهء CK و LDH در دوره بازیافت زنان ورزشکار،نمونهء آماری شامل 21 زن ورزشکار است که دواطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به روش تصادفی ساده به دو گروه‌ تقسیم شدند.گروه تجربی 10 نفر(قد(به تصویر صفحه مراجعه شود)سانتی‌متر،وزن(به تصویر صفحه مراجعه شود)کیلوگرم و سن(به تصویر صفحه مراجعه شود) سال)و گروه شاهد 11 نفر(قد(به تصویر صفحه مراجعه شود)سانتی‌متر،وزن(به تصویر صفحه مراجعه شود)کیلوگرم و سن(به تصویر صفحه مراجعه شود)سال)را تشکیل می‌دهند.قبل از شروع آزمون از دست غیرقالب(دست چپ)هر دو گروه،نمونهء خون گرفته شد،سپس هر یک از آزمودنیهای گروه شاهد،80 انقباض برونگرای شدید انجام‌ دادند.گروه تجربی پس از اولین نمونه‌گیری خون،به انجام تمرینهای گرم کردن(تمرینات کششی)در عضلات‌ پرداخت و سپس برنامهء انقباضات را اجرا کردند.پس از پایان انقباشات و در دورهء بازیافت(24 و 48 ساعت‌ بعد)نمونه‌های خون از داوطلبان گرفته شد.از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه، Z فیشر و آزمون t برای بررسی تفاوت بین رابطه‌ها استفاده شد.نتایج نشان دادند که بین مقادیر CK هر دو گروه، LDH در گروه تجربی و بین CK و LDH دوره بازیافت گروه تجربی ارتباط معناداری وجود دارد.آزمون معنادار بودن،تفاوت بین ضرایب همبستگی و نیز تفاوت معناداری را بین مقادیر CK و LDH فقط در دورهء بازیافت نشان داد.بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان چنین بیان کرد که دورهء بازیافت،الگوی ثابتی را برای‌ دفع این آنزیمها ایجاد می‌کند و همچنین،تفاوت معنادار را بین رابطهء CK و LDH ،نشانگر تأثیر گرم‌ کردن بر تغییر سازوکار دفع این آنزیمها دردوره بازیافت می‌دانند.بنابراین،می‌توان نتیجه گرفت که در فعالیتهای شدید عضلانی،گرم کردن مناسب می‌تواند از کوفتگی و دردهای ناشی از تخریب سلولی جلوگیری‌ کند و بر رابطهء بین CK و LDH دورهء بازیافت اثرمعناداری داشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.