Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی شناگران غیر حرفه ای

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 19 تا 28)

کلیدواژه ها : مکمل ،کراتین مونوهیدرات ،فسفوکراتین ،تمرینهای سرعتی

کلید واژه های ماشینی : مکمل کراتین ،متر ،عملکرد سرعتی شناگران ،کراتین بر اجراهای سرعتی ،تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل ،کراتین بر رکورد شناهای ،سرعتی شنا ،تمرینهای سرعتی شنا ،گروه شبه‌دارو ،گروه کراتین ،میزان اثر‌بخشی مکمل کراتین ،شبه‌دارو ،مصرف کراتین ،عملکرد سرعتی ،شناهای سرعتی ،آزمون آماری ،وعدهء ،مصرف مکمل ،تمرینهای سرعتی ،متر در حد معناداری ،رکورد شناهای ،اجراهای سرعتی شنا ،اجراهای سرعتی ،کراتین عضلانی ،متر کرال سینه ،مسافتهای یاد شده ،تغییر معناداری ،پس‌آزمون ،پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،پس‌آزمون در مواد

هدف این مطالعه،بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر رکورد شناهای سرعتی(25 متر،50 متر و 100 متر کرال سینه)بوده است.بدین منظور،20 دانشجوی شناگر کردستان با دامنهء سنی‌ 18 تا 25 سال(61/2 8/20)به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند و به طور مساوی در دو گروه تجربی‌ و کنترل(به ترتیب هدف،کراتین و شبه دارو)تقسیم شدند.گروه کراتین روزانه 20 گرم کراتین را در چهار وعدهء 5 گرمی(به مدت 6 روز)دریافت کردند،در حالی که گروه شبه دارو در چهار وعدهء 3 گرمی،آرد گندم مصرف کردند.قبل و بعد از اتمام دورهء 6 روزهء تمرینی،رکوردگیری در مسافتهای 25 متر،50 متر و 100 متر شنای کرال انجام گرفت.در ضمن،تمرینهای سرعتی شنا در طول دوره برای هر دو گروه به طور یکسان و همزمان در نظر گرفته شدند.نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها که با آزمون آماری t وابسته و مستقل انجام گرفت،نشان دادند:در گروه شبه دارو هیچ تغییر معناداری در زمان مسافتهای یاد شده ایجاد نشد،همچنین در گروه کراتین،زمان مسافتهای 25 متر(14/0 P )و 100 متر(299/0 P )تغییر معناداری نیافت،اما رکورد شنای 50 متر در حد معناداری کاهش یافت(044/0 P ).همچنین دو گروه در مسافتهای یاد شده با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.نتایج تحقیق حاضر،انجام پژوهشهای بیشتر را به منظور میزان اثر بخشی مکمل کراتین بر اجراهای سرعتی توصیه می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.