Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای دامنه حرکتی شانه ورزشکاران و ارتباط آن با سایقه بازی و پست

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 29 تا 40)

کلیدواژه ها : انعطاف پذیری ،دامنهء حرکتی( ROM ،مفصل شانه ،هندبال ،والیبال ،سابقهء بازی و پست

کلید واژه های ماشینی : دامنهء حرکتی شانه ،دامنهء حرکتی ،دامنهء حرکتی شانهء برتر ،اجرای برنامه‌های کششی اختصاصی ،حرکتی شانه ،دامنهء حرکتی شانهء ،مفصل شانه ،مقایسهء دامنهء حرکتی ،هندبال ،سابقهء بازی ،رشته‌های ورزشی مورد مطالعه ،رشته‌های ورزشی ،چرخش داخلی ،افزایش سن و سابقهء بازی ،دامنهء ،غیر ورزشکار ،میانگین سابقهء بازی ،حرکتی شانهء ،سابقهء بازی و پست ،دامنهء حرکتی مفصل ،عضلات چرخش دهندهء داخلی ،کششی ،تفاوت دامنهء حرکتی ،برنامه‌های کششی ،افزایش سابقهء بازی ،شانهء ،شانهء ورزشکاران ،الگوهای حرکتی و مهارتی ،سابقهء ،غیر برتر ورزشکاران

سازگاری اسکلتی ورزشکاران،با الگوهای حرکتی و مهارتی آنان و بروز برخی عوارض جنبی منفی در میان‌ ورزشکاران حرفه‌ای،پدیدهء مهمی در طب ورزشی به شمار می‌رود.تحقیق حاضر،به مقایسهء دامنهء حرکتی‌1 ( ROM )مفصل شانه در ورزشکاران و ارتباط آن با پست و سابقهء بازی می‌پردازد.نمونه‌های این تحقیق را 81 مرد با میانگین سن 45/3 65/23 سال و میانگین سابقهء بازی 23/2 60/5 سال تشکیل دادند.آزمودنیها شامل 26 هندبالیست،25 والیبالیست و 30 غیر ورزشکار بودند.جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و معاینه صورت گرفت و دامنهء حرکتی شانه با انعطاف‌سنج لیتون(99/0-90/0 r )،در وضعیتهای استاندارد به دست آمد.حرکات مورد اندازه گیری شامل:خم شدن،باز شدن،چرخش داخلی،چرخش خارجی و دور شدن مفصل شانه بود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA و آزمون پیگرد شفه در سطح استفاده شد.از آزمون t نیز برای مقایسهء میانگین ROM در دست برتر و غیر برتر استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که با افزایش سابقهء بازی،دامنهء حرکتی شانه در گروههای مورد مطالعه کاهش‌ می‌یابد و بین دامنهء حرکتی شانه در رشته‌های ورزشی مورد مطالعه و پستهای گوناگون بازی نیز تفاوت معناداری وجود دارد(05/0 P ).همچنین ببین دامنهء حرکتی شانهء برتر و غیر برتر ورزشکاران، تفاوت معناداری وجود دارد که نشانگر آسیمتری آنان است(05/0 P ).رابطهء معناداری نیز میان کاهش‌ ROM و سن ورزشکاران مشاهده شد(05/0 P ). بر اساس یافته‌های این تحقیق،لزوم توجه بیشتر به برنامه‌های کششی برای ورزشکارانی با سابقهء بازی بیشتر و افراد مسن‌تر و نیز اجرای برنامه‌های کششی اختصاصی بر اساس پستهای متفاوت بازی از سوی مربیان و ورزشکاران ضروری به نظر می‌رسد.همچنین،ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های کششی اختصاصی و جبرانی از سوی مربیان و متخصصان برای پیشگیری از پدیدهء عدم تعادل عضلانی کمربند شانه و محدودیتهای‌ دامنهء حرکتی آن در ورزشکاران ضروری است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.