Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه آثار یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم بر غلظتهای ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت مرد

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 41 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : کورتیزول بزاقی ،تمرین شدید در محیط ،کورتیزول بزاقی دوندگان استقامت ،جلسه تمرین شدید ،دوندگان استقامت مرد ،بزاقی ،IgA ،محیطهای معمولی و گرم ،تمرین شدید ،محیطهای معمولی ،غلظت ایمونوگلوبولین ،دوندگان استقامت ،غلظت IgA ،جلسه تمرین ،تمرین در محیطهای معمولی ،غلظت کورتیزول بزاقی ،دستگاه ایمنی ،غلظت کورتیزول ،عملکرد دستگاه ایمنی ،سطوح غلظت IgA ،فعالیتهای بدنی ،محیط گرم ،شدید ،تغییرات غلظتهای IgA ،تمرین در محیط ،IgA و ،سطوح غلظت ،بزاقی آزمودنیها ،پژوهش حاضر ،آزمودنیها

پژوهش حاضر، به منظور تعیین اثر یک جلسه تمرین شدید تناوبی در محیطهای معمولی و گرم بر غلظتهای IgA و کورتیزول بزاقی، در دوندگان استقامت مرد انجام شد.آزمودنیهای پژوهش را هشت مرد دونده استقامت دانشجو از دانشگاههای تهران و تربیت معلم، با میانگین سنی 1.41 22.5 ±سال، میانگین وزن 4.18 68.48± کیلوگرم، میانگین قد 7.04 174.37±سانتی متر، میانگین درصد چربی 1.42 5.55± و رکورد دوی 800 متر 6.78 129.37± ثانیه تشکیل دادند. دوندگان پنج بار، مسافت 800 متر را با 80 درصد بهترین رکورد در دوی 800 متر و با فاصله استراحتی 1.5 برابر زمان دویدن روی نوار گردان، یک بار در محیط معمولی (حرارت 20 درجه سانتی گراد و رطوبت 30 درصد) و بار دیگر در محیط گرم (حرارت 30 درجه سانتی گراد و رطوبت 30 درصد) دویدند. نمونه های بزاقی آزمودنیها در سه مرحله قبل از تمرین، بلافاصله پس از تمرین و دو ساعت پس از تمرین به صورت تحریک نشده جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد: یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم، تفاوت معناداری را در سطوح غلظت IgA بزاقی (P>0.05) و کورتیزول بزاقی (P>0.05) در دوندگان استقامت مرد موجب نشده است. همچنین، همبستگی معناداری بین غلظتهای IgA و کورتیزول بزاقی دوندگان استقامت بلافاصله و دو ساعت پس از یک جلسه تمرین شدید در محیطهای معمولی و گرم مشاهده نشد (P>0.05).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.