Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در موقعیتهای شکست و موفقیت در تکلیف شناختی

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 29 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 97 تا 106)

کلیدواژه ها : موفقیت ،اسنادهای سببی ،شکست

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،سبکهای اسنادی دانشجویان ورزشکار ،غیر ورزشکار ،بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان ،اسنادی ،دانشجویان ورزشکار ،اسنادهای سببی ،موقعیتهای شکست و موفقیت ،موفقیت در تکلیف ،سبکهای اسنادی ،دانشجوی غیر ورزشکار ،سببی ،گروه غیر ورزشکاران ،فعالیتهای ورزشی ،پرسشنامهء اسنادهای سببی ،ناپایدار ،بیرونی ،مکان کنترل ،عاملهای درونی و ناپایدار ،ناکامی ،گروههای ورزشکار ،موفقیت و شکست ،عاملهای بیرونی و پایدار ،شکست و موفقیت ،عاملهای درونی ،اسنادهای درونی ،عاملهای بیرونی ،غیر ورزشی ،مکان کنترل درونی

هدف این پژوهش،بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در رویارویی با موفقیت و شکست هنگام اجرای تکلیف شناختی بود.به همین منظور،30 دانشجوی ورزشکار و 30 دانشجوی‌ غیر ورزشکار به صورت گزینشی و نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند.هر یک از گروها مجددا به صورت‌ تصادفی به دو گروه تقسیم و در یک طرح نیمه تجربی پس آزمون سازماندهی شدند.تمام گروهها،تکلیف‌ شناختی جورچینی پازل تصویری را اجرا کردند.برای گروههای شکست،امکان چیدن کامل پازل به دلیل‌ تعویض برخی قطعات آن وجود نداشت.سپس آزمودنیها پرسشنامهء اسنادهای سببی گرینگون-راین(2000)را پر کردند.اطلاعات حاصل برای تعیین ابعاد سه گانهء مرکز کنترل پایداری و عمومیت،با استفاده از آزمون‌ واریانس عاملی تحلیل و بررسی شدند.بر اساس نتایج تحقیق،افراد ورزشکار در رویارویی با شکست در زمینه‌های غیر ورزشی نیز دارای اسنادهای دورنی و ناپایدارتری بودند و احتمال موفقیت در آینده را غیر ممکن‌ نمی‌دانستند.بیشترین دلایل ارائه شدهء گروه ورزشکار غیر موفق به عاملهای درونی و ناپایدار از جمله تلاش‌ مربوط می‌شدند.گروه غیر ورزشکار ناموفق،علت عملکرد خود را به عاملهای بیرونی و پایدار نسبت دادند. نهایتا،نتایج نشان می‌دهند که شرکت در فعالیتهای ورزشی،سبب نوعی دید خوش بینانه به وقایع و امور غیر ورزشی می‌شوند و اسنادهای فرد در قبال موفقیت و شکست در امور اجرایی برای بهبود عملکرد در آینده‌ هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.