Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطوح آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین در زنان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 23 تا 32)

کلیدواژه ها : هموگلوبین و هماتوکریت ،کم‌خونی

کلید واژه های ماشینی : فریتین سرم، سرم، سطح آهن سرم، ترانسفرین، فعالیت بدنی بر سطح آهن، سطح آهن سرم زنان ورزشکار، ورزشکار، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین، ترانسفرین سرم، ضربان قلب، فقر آهن، آزمون بروس، ضربان قلب بر سطح آهن، هموگلوبین و هماتوکریت، فعالیت بدنی، آهن سرم و افزایش هموگلوبین، آزمون، هموگلوبین و هماتوکریت زنان ورزشکار، زنان ورزشکار، کاهش آهن سرم، گیرنده ترانسفرین در زنان ورزشکار، سرم و گیرنده ترانسفرین سرم، کاهش معنادار سطح آهن سرم، پایین‌بودن سطح فریتین سرم، سطح ترانسفرین سرم، کم‌خونی فقر آهن، کم‌خونی و کم‌خونی فقر آهن، کم‌خونی ناشی از فقر آهن، فقر آهن بدون کم‌خونی، کم‌خونی

به‌منظور مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطح آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین سرم، 13 دختر ورزشکار 18 تا 25 ساله که حداقل سه سال سابقه ورزشی در رشته تکواندو داشتند، از بین تکواندوکاران شهر کرج به‌طور غیر تصادفی انتخاب شدند.میانگین وزن، قد، درصد چربی و توده بدون چربی آزمودنیها به ترتیب بود:کیلوگرم،سانتی‌متر،درصد وکیلوگرم.در تحقیق حاضر، اثر دو نوع فعالیت بدنی شامل:الف)آزمون بروس و ب)30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب بر سطح آهن سرم، فریتین سرم، ترانسفرین سرم، هموگلوبین و هماتوکریت زنان ورزشکار بررسی شده است.برای کسب اطلاعات خام نیز نمونه‌های خون افراد مورد مطالعه، هنگام قبل و 15 تا 20 دقیقه بعد از هر دو آزمون گرفته شد و متخصصان علوم آزمایشگاهی نیز آنها را آزمایش کردند.درنهایت، اطلاعات با روش آماری‌ t استودنت تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‌دست آمد:آزمون بروس به‌طور معناداری موجب کاهش آهن سرم و افزایش هموگلوبین و هماتوکریت شد (05/0 P ).30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب، تنها آهن سرم را به‌طور معناداری کاهش داد(05/0 P ).بین میزان تأثیر آزمون بروس و 30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب بر سطح آهن سرم زنان ورزشکار، تفاوت معناداری مشاهده شد(05/0 P ).بنابراین باتوجه به کاهش آهن سرم، پایین‌بودن سطح فریتین سرم ، طبیعی‌بودن میزان هموگلوبین و همچنین به‌علت بازنگشتن آهن سرم به میزان اولیه بعد از پنج روز، ممکن است فقر آهن بدون کم‌خونی که دومین مرحله از مرحله‌های ایجاد کم‌خونی ناشی از فقر آهن است، ایجاد شده باشد.

خلاصه ماشینی: "چکیده:به‌منظور مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطح آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین سرم، 13 دختر ورزشکار 18 تا 25 ساله که حداقل سه سال سابقه ورزشی در رشته تکواندو داشتند، از بین تکواندوکاران شهر کرج به‌طور غیر تصادفی انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، اثر دو نوع فعالیت بدنی شامل:الف)آزمون بروس و ب)30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب بر سطح آهن سرم، فریتین سرم، ترانسفرین سرم، هموگلوبین و هماتوکریت زنان ورزشکار بررسی شده است. در سال 2002 شوماخر 13 و همکارانش به‌منظور ارزیابی تأثیر انواع و حجمهای متفاوت فعالیت بدنی بر غلظت فریتین، ترانسفرین 14 و آهن سرم، تحقیقی روی 39 غیر ورزشکار، گروه اول و دوم، دو آزمون آزمایشگاهی را انجام دادند:الف)آزمون بروس و ب)45 دقیقه دو با سرعت ثابت(با 70 درصد ). باتوجه به اینکه در چند گزارش پژوهشی اعلام شده است که به‌دلیل سوء تغذیه، شیوع فقر آهن در کشورمان دیده شده است(4 و 3)و با درنظر گرفتن این احتمال که زنان ورزشکار نیز ممکن است دچار کم‌خونی شوند، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا با پیشنهاد صاحب‌نظران در به‌کارگیری آخرین روشهای تشخیص فقر آهن، ذخایر آهن زنان ورزشکار اندازه‌گیری و تغییرات آنها بعد از دو نوع فعالیت بدنی با یکدیگر مقایسه شوند. در سال 2002 شوماخر و همکارانش نیز در تحقیقی مشاهده کردند که هموگلوبین و هماتوکریت بعد از انجام فعالیت بدنی بدون توجه به نوع تمرین، در تمام آزمودنیها افزایش یافته است(25)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.