Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطوح آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین در زنان ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 30 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 23 تا 32)

کلیدواژه ها : کم‌خونی ،هموگلوبین و هماتوکریت

کلید واژه های ماشینی : فریتین سرم ،آهن سرم ،فریتین ،سطح آهن سرم ،فعالیت بدنی ،ترانسفرین ،فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین ،فعالیت بدنی بر سطح ،ضربان قلب ،ترانسفرین سرم ،ضربان قلب بر سطح ،فقر آهن ،آزمون بروس ،قلب بر سطح آهن ،هموگلوبین و هماتوکریت ،هماتوکریت ،سطح فریتین سرم ،کاهش آهن سرم ،گیرنده ترانسفرین ،سطح ترانسفرین سرم ،کم‌خونی فقر آهن ،افزایش هموگلوبین و هماتوکریت ،فقر آهن بدون کم‌خونی ،کم‌خونی ناشی از فقر ،میزان هموگلوبین ،زنان ورزشکار ،سطح فریتین ،هموگلوبین و هماتوکریت آزمودنیها ،میزان تأثیر آزمون بروس ،سطح ترانسفرین

به‌منظور مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطح آهن سرم، فریتین سرم و گیرنده ترانسفرین سرم، 13 دختر ورزشکار 18 تا 25 ساله که حداقل سه سال سابقه ورزشی در رشته تکواندو داشتند، از بین تکواندوکاران شهر کرج به‌طور غیر تصادفی انتخاب شدند.میانگین وزن، قد، درصد چربی و توده بدون چربی آزمودنیها به ترتیب بود:کیلوگرم،سانتی‌متر،درصد وکیلوگرم.در تحقیق حاضر، اثر دو نوع فعالیت بدنی شامل:الف)آزمون بروس و ب)30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب بر سطح آهن سرم، فریتین سرم، ترانسفرین سرم، هموگلوبین و هماتوکریت زنان ورزشکار بررسی شده است.برای کسب اطلاعات خام نیز نمونه‌های خون افراد مورد مطالعه، هنگام قبل و 15 تا 20 دقیقه بعد از هر دو آزمون گرفته شد و متخصصان علوم آزمایشگاهی نیز آنها را آزمایش کردند.درنهایت، اطلاعات با روش آماری‌ t استودنت تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‌دست آمد:آزمون بروس به‌طور معناداری موجب کاهش آهن سرم و افزایش هموگلوبین و هماتوکریت شد (05/0 P ).30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب، تنها آهن سرم را به‌طور معناداری کاهش داد(05/0 P ).بین میزان تأثیر آزمون بروس و 30 دقیقه فعالیت هوازی با 50 درصد حداکثر ضربان قلب بر سطح آهن سرم زنان ورزشکار، تفاوت معناداری مشاهده شد(05/0 P ).بنابراین باتوجه به کاهش آهن سرم، پایین‌بودن سطح فریتین سرم ، طبیعی‌بودن میزان هموگلوبین و همچنین به‌علت بازنگشتن آهن سرم به میزان اولیه بعد از پنج روز، ممکن است فقر آهن بدون کم‌خونی که دومین مرحله از مرحله‌های ایجاد کم‌خونی ناشی از فقر آهن است، ایجاد شده باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.