Skip to main content
فهرست مقالات

روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعدادیابی عمومی ورزش

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 30 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 33 تا 48)

کلیدواژه ها : آمادگی حرکتی ،استعدادیابی ،روایی ،آزمون هشت‌گانه

کلید واژه های ماشینی : استعدادیابی ،آزمون هشت‌گانه ،آمادگی حرکتی ،TO ،والیبال ،استعدادیابی ورزشی ،بسکتبال ،ضریب روایی در نوبت ،عاملهای اساسی استعدادیابی ورزشی ،رشته ورزشی ،تنیس ،هشت‌گانه ،اندازه‌گیری آمادگی حرکتی ،آزمونهای مهارتی ،آزمونهای مهارتی تنیس ،نمره‌های جامع مهارتی ،آزمونهای مهارتی استاندارد رشته ،نمره جامع ،استعداد ورزشی ،آمادگیهای روانی ،بسکتبال و والیبال ،ضریب پایایی TO ،والیبال و بسکتبال ،همبستگی TO ،ضرایب همبستگی ،روایی TO ،مفهوم آمادگی حرکتی ،ضریب همبستگی ،نوبت اول ،نوبت دوم

:هدف:در این تحقیق، مفهوم آمادگی حرکتی به‌عنوان یکی از عاملهای اساسی استعدادیابی ورزشی مطرح شده است و آزمون هشت‌گانه( TO )نیز برای اندازه‌گیری آن معرفی و خصوصیات روان‌سنجی آن مطالعه می‌شود. روش:57 دانشجو(19 تا 24 ساله)در سه گروه مجزا، آزمونهای مهارتی استاندارد رشته ورزشی خود(تنیس روی میز، بسکتبال و یا والیبال)را انجام دادند.آنها همچنین دو بار TO را با فاصله 10 الی 45 دقیقه انجام دادند.نتایج:نوبت اول‌ TO در()115 ثانیه و نوبت دوم در()105 ثانیه انجام شد(0001/0 P ). پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی درون‌گروهی برای 93/0 بود.همبستگی‌ TO با آزمونهای تکنیک‌سنج منفرد هر رشته، از 38/0 تا 59/0 متغیر بود.در هر سه رشته، تولید نمره جامع از آزمونهای منفرد باعث ارتقای همبستگی با TO شد.روایی معیار TO در نوبت اول آزمونگیری با استفاده از نمره جامع آزمونهای مهارتی تنیس روی میز، بسکتبال و والیبال به‌ترتیب برابر 56/0، 54/0 و 76/0 بود.ضریب روایی در نوبت دوم با همان معیارها به‌ترتیب به 63/0، 65/0 و 76/0 ارتقا یافت.بحث ونتیجه‌گیری:برای سنجش آمادگی حرکتی، پایانی 93/0 ایده‌آل است.همچنین با توجه به بهتر شدن ضریب روایی‌ TO با نمره‌های جامع مهارتی در مقایسه با نمره‌های منفرد و تکرار شدن این الگو برای هر سه ورزش تنیس روی میز، والیبال و بسکتبال نتیجه‌گیری می‌شود که آزمون هشت‌گانه به هدف اصلی خود که اندازه‌گیری آمادگی حرکتی عمومی است، نائل شده است.روایی در حد 63/0 تا 76/0 بیشترین مقدار است که می‌توان برای چنین آزمونی متصور شد.باقیمانده پراکندگی استعداد ورزشی افراد، احتمالا به عاملهایی از قبیل آمادگی جسمانی، اندازه‌های آنتروپومتریک و آمادگیهای روانی-اجتماعی مربوط می‌شود.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نوبت اول‌ TO ، قابلیت یافتن استعداد عام حرکتی را دارد، ضمن آنکه نوبت دوم آن به نحو مطلوب‌تری این مهم را به انجام می‌رساند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.