Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 30 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 59 تا 74)

کلیدواژه ها : ارزشیابی آموزشی ،کیفیت آموزشی ،آموزش عالی تربیت بدنی ،دوره کارشناسی

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی ،دوره کارشناسی تربیت‌بدنی ،دوره کارشناسی ،تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،آموزش عالی ،مؤسسات آموزش عالی ،کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ،دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت‌بدنی ،ارزشیابی دوره کارشناسی ،نتایج ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی ،مدیران گروههای آموزشی ،کارشناسی تربیت‌بدنی ،وضعیت موجود دوره کارشناسی ،نظام آموزش عالی تربیت‌بدنی ،دانش‌آموختگان با میانگین امتیاز ،ارزشیابی دوره ،علوم ورزشی ،آموزش عالی تربیت‌بدنی ،مراکز و مؤسسات آموزش ،مراکز آموزش عالی ،مدیران گروهها ،کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره ،کیفیت آموزشی ،برنامه‌های آموزشی ،الگوی ارزشیابی در نظام ،عالی ،دیدگاه اعضای هیأت‌علمی ،کارفرمایان ،مؤسسات آموزش ،اعضای هیأت‌علمی دوره

:هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی بود، تا با استفاده از الگوی ارزشیابی مورد نظر، به توصیف وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت بدنی پرداخته شده، همچنین با ارائه راهکارهای مناسب بتوان به بهبود کیفیت آموزشی آن کمک کرد.دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی که به روش میدانی اجرا شده است، نمونه‌هایی از جامعه آماری دانشجویان(380 نفر دختر و پسر)، اعضای هیأت علمی(180 نفر زن و مرد)، مدیران گروههای آموزشی(55 نفر زن و مرد)، دانش‌آموختگان(381 نفر زن و مرد)و کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی(150 نفر)از 15 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی کشور مشارکت داشتند که به‌طور تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته‌ای بود که متخصصان رشته آنها را تایید کردند.روایی محتوایی و ضریب پایایی پرسشنامه‌ها نیز در مطالعات مقدماتی با ضرایب بیش از 80 درصد برآورد شده است.به‌علاوه، الگوی پیشنهادی ارزشیابی در قالب عاملهای نه‌گانه(دانشجویان دوره؛اعضای هیأت علمی دوره؛مدیران گروههای آموزشی؛مدیران گروههای آموزشی؛دانش‌آموختگان دوره؛ کارفرمایان؛فرآیند یاددهی-یادگیری؛برنامه‌های آموزشی و درسی؛امکانات و تجهیزات و ساختار سازمانی و مدیریت)، 39 ملاک و 145 نشانگر تنظیم شد که اعتبار آنها با اظهارنظر متخصصان بررسی شد.نتایج پژوهش حاکی از آن هستند که براساس ملاکهای ارزشیابی از دیدگاه نمونه‌های تحقیق، وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی نسبتا مطلوب گزارش شده است.بدین ترتیب که دوره از دیدگاه اعضای هیأت علمی با کسب میانگین امتیاز 81/2، دانشجویان با میانگین امتیاز 08/3، مدیران گروههای آموزشی با میانگین امتیاز 19/3، دانش‌آموختگان با میانگین امتیاز 54/3 و بالاخره کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان با میانگین امتیاز 75/2 معرف وضعیت نسبتا مطلوب کارشناسی تربیت بدنی به‌شمار می‌رود که براساس معیار قضاوت(امتیاز 1تا 5)مشخص شده است.در خاتمه گزارش، پیشنهادهایی به‌منظور بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و راهکارهایی برای پیشبرد الگوی ارزشیابی در نظام آموزش عالی تربیت بدنی ارائه شده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.