Skip to main content
فهرست مقالات

II اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف قرص گلی بن کلامید بر کنترل قند بیماران دیابتی نوع

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 30 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 95 تا 108)

کلیدواژه ها : تمرین هوازی ،گلوکز خون ،دیابت نوع‌ ،گلی‌بن‌کلامید ،هموگلوبین گلیکوزیله( cIAbH )

کلید واژه های ماشینی : تمرین هوازی ،بیماران دیابتی ،گلوکز خون ،تمرین هوازی با مصرف ،تعاملی با تمرین هوازی ،گلی‌بن‌کلامید ،غلظت گلوکز خون ،هموگلوبین گلیکوزیله ،کنترل گلوکز خون ،تعاملی تمرین هوازی ،دیابتی ،میلی‌گرم گلی‌بن‌کلامید به مدت ،غلظت گلوکز ،قند خون ،مصرف قرص گلی‌بن‌کلامید ،سبب بهبود کنترل گلوکز خون ،خون بیماران دیابتی ،میلی‌گرم گلی‌بن‌کلامید ،قرص گلی‌بن‌کلامید ،میلی‌گرم قرص گلی‌بن‌کلامید ،مصرف قرص ،کنترل قند ،تعاملی ،نوع‌که از قرص گلی‌بن‌کلامید ،خون و هموگلوبین گلیکوزیله ،گلوکز خون و هموگلوبین ،کنترل قند خون ،گروه تعاملی تمرین هوازی ،مصرف دارو ،مصرف گلی‌بن‌کلامید

در مطالعه حاضر، تأثیر مصرف گلی‌بن‌کلامید به تنهایی و به‌طور تعاملی با تمرین هوازی بر کنترل گلوکز خون بیماران دیابتی نوع‌بررسی شده است.28 بیمار دیابتی مرد(40 تا 60 سال)به‌طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و در سه گروه تقسیم شدند که عبارتند از:گروه‌ A ، مصرف روزانه 5 میلی‌گرم گلی‌بن‌کلامید به مدت 12 هفته(8 نفر)، گروه‌ B ، تعامل تمرین هوازی با مصرف روزانه 5 میلی‌گرم گلی‌بن‌کلامید به مدت 12 هفته(10 نفر)و گروه‌ C ، تعامل تمرین هوازی با مصرف روزانه 5/2 میلی‌گرم گلی‌بن‌کلامید به مدت 12 هفته(10 نفر).بیمارارن گروههای‌ B و C سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45 دقیقه به اجرای تمرینهای هوازی روی چرخ کارسنج با شدت 60 تا 70 درصد xamRRH پرداختند.غلظت گلوکز خون و هموگلوبین گلیکوزیله( cIAbH ) و حداکثر اکسیژن مصرفی()به‌عنوان متغیرهای وابسته در سه مرحله پیش، میان و پس‌آزمون اندازه‌گیری شدند.برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق، از روش آماری آنالیز واریانس( AVONA )استفاده شد.یافته‌های تحقیق، کاهش غلظت گلوکز و cIAbH بیماران شرکت‌کننده در هر سه گروه را به‌طور معناداری نشان دادند( 05/0P ).اما بین تغییرات ایجاد شده در غلظت گلوکز خون و cIAbH گروههای تحقیق تفاوت معناداری مشاهده نشد و حداکثر اکسیژن مصرفی()فقط در گروه‌ B به‌طور معنا داری افزایش یافت( 05/0P ).بر پایه یافته‌های به‌دست آمده می‌توان اظهار داشت که در بیماران دیابتی نوع‌، مصرف گلی‌بن‌کلامید به تنهایی و به‌طور تعاملی با تمرین هوازی سبب بهبود کنترل گلوکز خون می‌شود.در واقع، بیماران دیابتی نوع‌که از قرص گلی‌بن‌کلامید برای درمان استفاده می‌کنند، می‌توانند با انجام تمرین هوازی میزان مصرف گلی بن‌کلامید را کاهش دهند بدون اینکه در روند بهبود متابولیکی ایجادشده اختلالی به‌وجود آید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.