Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 123 تا 133)

کلیدواژه ها :

موفقیت ورزشی ،سلامت روانی ،سختکوشی ،روان‌شناسی ورزش

کلید واژه های ماشینی : موفقیت ورزشی و سلامت روانی، رابطه سختکوشی با موفقیت ورزشی، ورزشکاران، مربیان ورزشکاران مقیاس موفقیت ورزشی، موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی، سختکوشی، موفقیت ورزشی، روانی، بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت، سلامت روانی دانشجویان ورزشکار

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار بود.از این‌رو، 74 دانشجو(44 پسر و 30 دختر)از رشته‌های گوناگون ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند.برای سنجش سختکوشی و سلامت روانی، از ورزشکاران خواسته شد تا مقیاسهای سختکوشی و سلامت روانی را تکمیل کنند.برای ارزیابی موفقیت ورزشی نیز، مربیان ورزشکاران مقیاس موفقیت ورزشی را به‌اجرا درآوردند.نتایج پژوهش نشان دادند که بین سختکوشی و مؤلفه‌های آن با موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیرها می‌توانند، تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی را به‌طور معناداری پیش‌بینی کنند.نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین سختکوشی و مؤلفه‌های آن با درماندگی روان‌شناختی همبستگی منفی وجود دارد، اما این همبستگی از نظر آماری معنادار نبود.سختکوشی با تقویت ویژگیهایی مانند احساس تعهد، کنترل، مبارزه‌طلبی، مهارتهای مقابله، حس استقلال، خودپیروی و عزت نفس با موفقیت ورزشی و سلامت روانی ارتباط دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان دادند که بین سختکوشی و مؤلفه‌های آن با موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیرها می‌توانند، تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی را به‌طور معناداری پیش‌بینی کنند. غیر از پژوهش مدی و هس (25)که در مورد تأثیر سختکوشی بر عملکرد ورزشی در بازی بسکتبال انجام شده، هیچ پژوهشی به بررسی نقش این سازه شخصیتی در موفقیت ورزشی و سلامت روانی 1 ورزشکاران نپرداخته است. به‌طور نظری، یافته‌های این پژوهش به گسترش دانش روان‌شناسی ورزش، مخصوصا شخصیت‌شناسی ورزشکاران کمک خواهند کرد و به‌طور عملی نیز تعیین معیارهای مرتبط با سختکوشی و درنظر گرفتن این معیارها برای انتخاب ورزشکاران، باعث افزایش سلامت روانی و موفقیت ورزشی آنها می‌شود. تحلیلهای مشابه در مورد رابطه تعهد، کنترل، مبارزه‌طلبی و سختکوشی-نمره کل ورزشکاران به عنوان متغیرهای پیش‌بین و بهزیستی روان‌شناختی آنها به‌عنوان متغیر ملاک نشان دادند که میزان‌ F مشاهده شده معنادار است(001/0 P )و 41 درصد واریانس مربوط به بهزیستی روان‌شناختی ورزشکاران به‌وسیله متغیرهای سختکوشی تبیین می‌شود (41/0-). ضرایب تأثیر تعهد(229/0-)، کنترل(547/0-)، مبارزه‌طلبی(783/0-)، و سختکوشی-نمره کل(730/1-)باتوجه به آمارهای‌ t نشان می‌دهند که هر چهار متغیر سختکوشی می‌توانند با اطمینان 99 درصد تغییرات مربوط به متغیر موفقیت ورزشی ورزشکاران را پیش بینی کنند؛یعنی افزایش هریک از زیرمقیاسهای سختکوشی باعث افزایش بهزیستی روان‌شناختی(جدول 4)می‌شود. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون بهزیستی روان‌شناختی بر متغیرهای تعهد، کنترل، مبارزه‌طلبی و سختکوشی ورزشکاران بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نشان دادند که بین سختکوشی و مؤلفه‌های آن شامل تعهد، کنترل و مبارزه‌طلبی با موفقیت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.