Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت محتوای درس تربیت بدنی در مدرسه های راهنمایی دخترانه کشور و ارائه الگوی پیشنهادی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 31 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 27 تا 40)

کلیدواژه ها : درس تربیت بدنی ،حیطه روانی-حرکتی ،حیطه نشاختی ،حیطه عاطفی ،مدرسه راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : بررسی وضعیت محتوای درس تربیت‌بدنی ،مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور ،مدرسه‌های راهنمایی ،تربیت‌بدنی در مدرسه‌های راهنمایی ،مدرسه‌های راهنمایی دخترانه ،درس تربیت‌بدنی ،دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی ،دبیران تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی ،محتوای درس تربیت‌بدنی ،تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه ،تربیت‌بدنی در مناطق پنج‌گانه ،تربیت‌بدنی مدرسه‌های راهنمایی ،تربیت‌بدنی در مدرسه‌ها ،راهنمایی دخترانه ،آمادگی جسمانی ،تدریس محتوای درس تربیت‌بدنی ،محتوای درس ،دبیران تربیت‌بدنی ،مهارتهای ورزشی ،حیطه عاطفی ،دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی ،راهنمایی دخترانه مناطق پنج‌گانه ،مدرسه‌های راهنمایی دخترانه ایران ،دخترانه ،بررسی وضعیت ،حیطه شناختی ،راهنمایی در مناطق پنج‌گانه ،مناطق پنج‌گانه ،تفاوت معناداری وجود ،ارائه محتوای درس تربیت‌بدنی

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت محتوای درس تربیت بدنی در مدرسه‌های راهنمایی دخترانه ایران بود.طراحی الگویی براساس نظر سنجی از دبیران تربیت بدنی و مطالعه محتوا در مدرسه‌های برخی از کشورها هدف دیگر این تحقیق را تشکیل داد.نمونه‌ها که شامل 700 دبیر تربیت بدنی زن بودند، از بین تمام استانها که طبق شرایط جغرافیایی به پنج منطقه تقسیم شده بودند، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.از پرسشنامه بریا نظرسنجی دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی استفاده شد.ضریب پایایی پرسشنامه 96/0- r در سطح 05/0 p معنادار بود و اعتبار این ابزار، به روش اعتباریابی سازه‌ای معنادار گزارش شد.نتایج توصیفی اطلاعات نشان دادند که دبیران تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه، متغیرهای تحقیق محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم حیطه شناختی و حیطه عاطفی)را متوسط ارزیابی کردند.نتایج برخی از سؤالات باز پاسخ نشان دادند که دبیران فرصت کافی برای تدریس محتوای درس تربیت بدنی را در ساعت موظف ندارند.علاوه بر این، نتایج نشان دادند که محتوای آموزشی درس تربیت بدنی در تمام مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور یکسان ارائه نمی‌شود.نتایج تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان دادند که بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به درس تربیت بدنی در مناطق پنج‌گانه، تفاوت معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، بین دیدگاههای دبیران تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور نسبت به مؤلفه‌های محتوای درس تربیت بدنی(آمادگی جسمانی، مهارتهای ورزشی، مفاهیم حیطه عاطفی)تفاوت معناداری وجود دارد. نهایتا، براساس مبانی نظری تحقیق و نتایج اطلاعات به دست آمده از نظرسنجی دبیران و یافته‌های دیگران و مطالعه محتوا در مدرسه‌های برخی از کشورها، الگویی برای استفاده دبیران و مسئولان تربیت بدنی مدرسه‌های راهنمایی دخترانه کشور پیشنهاد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.