Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کارایی دانشکدهها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاههای دولتی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 7 تا 18)

کلیدواژه ها : تحلیل پوششی داده‌ها ،ارزیابی عملکرد ،کارایی ،بهروری ،دانشکده‌های تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها ،گروههای آموزشی تربیت‌بدنی ،مدل ریاضی ،اجرای مدل ریاضی تحلیل پوششی ،ارزیابی کارایی ،تحلیل پوششی داده‌ها ،استفاده از مدل ریاضی ،گروههای آموزشی ،دانشکده‌ها و گروههای آموزشی ،میزان کارایی مورد انتظار هر ،تربیت‌بدنی دانشگاههای دولتی ،میزان کارایی مورد انتظار ،کارایی دانشکده‌ها و گروهها ،دانشگاههای دولتی ،میزان کارایی ،شاخصهای ورودی ،دانشکده و گروه ،تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ،علوم ورزشی دانشگاههای دولتی ،مدل با ماهیت خروجی ،کارایی مورد انتظار ،شاخصهای ورودی و خروجی ،آموزش عالی ،استفاده از مدل ،ارزیابی کارایی و بهره‌وری ،مدلهای ریاضی تحقیق ،شاخصهای خروجی ،پژوهشی ،خدمات تخصصی ،ماهیت خروجی

هدف اصلی این تحقیقارزیابی کارایی دانشکده‌ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاهی دولتی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌هابود.امروزه، به منظور ارزیابی کارایی و بهره‌وری سیستمهای دانشگاهی از مدلهای ریاضی تحقیق در عملیات استفاده می‌شود.این مدلها مجموعه‌ای از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخصهای ورودی و خروجی در نظر می‌گرند و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخصها در مجموعه عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجیها بر مجموع موزون ورودیها به عنوان میزان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می‌شود.برای اجرای مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها در این تحقیق، داده‌های کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی مورد نیاز از 25 دانشکده و گروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاههای دولتی در سراسر کشور جمع‌آوری شدند.پس از اجرای مدل در سه وضعیت متفاوت با ماهیت خروجی، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از واحدها، مجموعه‌های کارا یعنی واحدهای که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب داردند نیز مشخص شدند.همچنین، مدل این توانایی را دارد که برای هر یک از واحدهای ناکارامد تا رسیدن به مرز کارایی، درصد مورد نیاز افزایش خروجی‌ها را محاسبه کند.در مورد تربیت اهمیت شاخصهای ورودی، هیأت علمی و کارکنان در مرتبه اول و بودجه در مرحله بعد قرار گرفت. شاخصهای خروجی نیز، خدمات تخصصی در مرحله اول، پژوهش در مرحله دوم و آموزش در مرحله سوم قرار گرفتو به این ترتیب، نتایح تحقیق علاوه بر کارایی آموزشی و پژوهشی در محیط درونی دانشکده‌ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی، اثر بخشی خدمات تخصصی آنها را در محیط بیرونی یعنی در سطح دانشگاه و جامعه به خوبی نشان دادند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.