Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینهای مقاومتی بر سایتوکینهای همراه التهاب و مقاومت به انسولین در مردان چاق

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 19 تا 30)

کلیدواژه ها : تمرین مقاومتی ،سایتوکینهای همراه التهاب ،مقاومت به انسولین ،چاقی

کلید واژه های ماشینی : مقاومت به انسولین ،شاخص مقاومت به انسولین ،سایتوکینهای همرا‌ه التهاب ،تمرینهای مقاومتی بر سایتوکینهای ،انسولین در مردان چاق ،میزان سایتوکینهای همرا‌ه التهاب ،تمرینهای مقاومتی ،سرم با شاخص مقاومت ،کاهش میزان سایتوکینهای همرا‌ه ،بهبود مقاومت به انسولین ،چاق ،FNT ،سایتوکینهای ،مردان چاق ،اجرای تمرینهای مقاومتی ،LI ،همرا‌ه التهاب ،کاهش با بهبود مقاومت ،درصد چربی ،درصد چربی بدن ،تأثیر تمرینهای مقاومتی ،کاهش وزن ،تمرین مقاومتی و کنترل ،FNT و ،حساسیت به انسولین ،برنامه‌های کاهش وزن ،گروه کنترل ،کاهش وزن و تمرین ،شاخصهای التهابی ،شاخصهای التهابی نتایج

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینهای مقاومتی بر میزان سایتوکینهای همراه التهاب( a-FNT و 6-LI )و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق بود.به همین منظور، 16 مرد چاق (48-35 سال)به طور داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هشت نفری تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند.ازهمه آزمودنیها در وضعیت ناشتا خونگیری شد.گروه آزمایش به مدت 13 هفته سه جلسه تمرین مقاومتی داشتند. برنامه تمرینهای مقاومتی به طور دایره‌ای، در 11 ایستگاه و با شدت 60-50 درصد یک تکرار بیشینه( MRI ) اجرا شد.نتایج نشان دادند که غلظت‌های سرمی‌ a-FNT و 6-LI و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرینی به طور معنادار ی پایین‌تر از گروه کنترل بود( 05/0p ).همچنین، همبستگی مثبت و معناداری بین میزان‌ a-FNT سرم با شاخص مقاومت به انسولین( a-FNT )و میزان 6-LI سرم با شاخص مقاومت به انسولین ( 47/0-r )، مشاهده شد.می‌توان گفت که اجرای تمرینهای مقاومتی باعث کاهش میزان سایتوکینهای همراه التهاب در مردادن چاق می‌شد.احتمالا این کاهش با بهبود مقاومت به انسولین در این مردان همراه بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.