Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول و تواتر گام و سرعت متوسط در دوی سرعت

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها : قدرت اندام تحتانی ،طول پا ،طول گام ،تواتر گام ،سرعت دویدن مقدمه

کلید واژه های ماشینی : اندام تحتانی ،اندام تحتانی با طول ،تواتر گام ،طول اندام تحتانی ،طول گام و تواتر گام ،قدرت اندام تحتانی ،قدرت عضلات اندام تحتانی ،طول گام ،افزایش قدرت اندام تحتانی ،تواتر گام و سرعت ،طول گام و تواتر ،طول پا و تواتر گام ،طول و تواتر گام ،قدرت عضلات ،قدرت و طول اندام ،سرعت متوسط ،متر ،سرعت متوسط دونده ،طول پا و طول گام ،گام و سرعت متوسط ،طول پا ،سرعت دویدن وجود ،تواتر گام دو ،قدرت عضلات پا ،گام و سرعت دویدن ،دونده سرعت ،طول گام ارتباط معناداری ،سرعت دویدن ،افزایش تواتر گام ،افزایش طول گام

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول گام، تواتر گام و سرعت متوسط دونده در دوی سرعت بود.آزمودنیهای این تحقیق را 30 ورزشکار پسر دبیرستانی(با میانگین سن 29/1-+8/16 سال، میانگین قد 01/5-+8/173 سانتی‌متر، میانگین وزن 2/5-+18/71 کیلوگرم و میانگین سابقه ورزشی 45/0-+2/3)تشکیل دادند که طول اندام تحتانی و یک تکرار بیشینه مربوط به عضلات چهارسر رانی(پرس پا) و سه سرساقی(بلند شدن روی پنجه پا)اندازه‌گیری شدند.همچنین، رکود دوی سرعت 100 متر آزمودنیها و طول و تواتر گام آنها هنگام دویدن با استفاده از کرونومتر و دوربین فیلمبرداری اندازه‌گیری شدند.این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین قدرت عضلات اندام تحتانی با طول گام و سرعت دویدن وجود داشت( 05.0P ). همچنین بین طول پا و طول گام.ارتباط معنادار و مثبت و بین طول گام و تواتر گام رابطه معنادار معکوسی وجود داشت.با توجه به نتایج این تحقیق و به دلیل اینکه طول پا و تواتر گام دو خصوصیت تقریبا ارثی است، پیشنهاد شد که دوندگان، رکود خود را افزایش طول گام از طریق افزایش قدرت اندام تحتانی بهبود بخشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.