Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول و تواتر گام و سرعت متوسط در دوی سرعت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها : قدرت اندام تحتانی ،طول پا ،طول گام ،تواتر گام ،سرعت دویدن مقدمه

کلید واژه های ماشینی : تواتر گام ،طول گام و تواتر گام ،سرعت ،تواتر گام و سرعت متوسط ،گام ،دونده ،طول گام ،طول اندام تحتانی با طول ،اندام تحتانی با طول گام ،طول و تواتر گام ،طول پا و تواتر گام ،ورزشکار ،قدرت ،طول گام و سرعت دویدن ،قدرت عضلات ،قدرت و طول اندام ،عضلات اندام تحتانی با طول ،طول پا و طول گام ،طول پا ،سرعت متوسط دونده ،افزایش قدرت اندام تحتانی بهبود ،میانگین ،قدرت عضلات اندام ،قدرت عضلات پا ،تواتر گام و سرعت دویدن ،دونده سرعت ،تواتر گام رابطه معنادار ،پژوهش ،افزایش طول گام ،تواتر گام دوندگان

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول گام، تواتر گام و سرعت متوسط دونده در دوی سرعت بود.آزمودنیهای این تحقیق را 30 ورزشکار پسر دبیرستانی(با میانگین سن 29/1-+8/16 سال، میانگین قد 01/5-+8/173 سانتی‌متر، میانگین وزن 2/5-+18/71 کیلوگرم و میانگین سابقه ورزشی 45/0-+2/3)تشکیل دادند که طول اندام تحتانی و یک تکرار بیشینه مربوط به عضلات چهارسر رانی(پرس پا) و سه سرساقی(بلند شدن روی پنجه پا)اندازه‌گیری شدند.همچنین، رکود دوی سرعت 100 متر آزمودنیها و طول و تواتر گام آنها هنگام دویدن با استفاده از کرونومتر و دوربین فیلمبرداری اندازه‌گیری شدند.این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین قدرت عضلات اندام تحتانی با طول گام و سرعت دویدن وجود داشت( 05.0P ). همچنین بین طول پا و طول گام.ارتباط معنادار و مثبت و بین طول گام و تواتر گام رابطه معنادار معکوسی وجود داشت.با توجه به نتایج این تحقیق و به دلیل اینکه طول پا و تواتر گام دو خصوصیت تقریبا ارثی است، پیشنهاد شد که دوندگان، رکود خود را افزایش طول گام از طریق افزایش قدرت اندام تحتانی بهبود بخشند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول گام، تواتر گام و سرعت متوسط دونده در دوی سرعت بود. این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین قدرت عضلات اندام تحتانی با طول گام و سرعت دویدن وجود داشت( 05. ویاند و همکارانش 3 (2001)در مورد اهمیت قدرت و نقش آن در دوی سرعت بیان می‌دارند که طول گام و تواتر گام، تنها عامل تفارت در حداکثر سرعت دوندگان زبده نیست، بلکه نیروی دونده نیز عامل مهمی به شمار می‌رود(25). برخی تحقیقات به شناخت عاملهای مؤثر در سرعت دونده و ارتباط این عاملها با یکدیگر به ویژه در دوی سرعت پرداختند، اما اینکه بین قدرت عضلات دونده و طول اندام تحتانی آنها با دو پارامتر طول و تواتر گام هنگام دویدن چه رابطه‌ای وجود دارد و بر هم کنش بین مجموع این عاملها چه تأثیری بر این پارامترها می‌گذارد، کاملا مشخص نیست. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین طول و قدرت اندام تحتانی با طول گام، تواتر گام و سرعت دویدن در دوی سرعت پرداخته است. تحقیقات زیادی نیز بر هم کنش منفی بین طول گام، تواتر گام و همچنین ارتباط آنها را با سرعت دونده مورد توجه قرار داده‌اند. نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌کنند، بدلیل اینکه طول پا و تواتر گام دو خصوصیت تقریبا ارثی ممکن است، دوندگان برای بهبود رکورد خود باید به افزایش قدرت اندام تحتانی خود مبادرت ورزند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.