Skip to main content
فهرست مقالات

مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه های جانبی آن

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 73 تا 86)

کلیدواژه ها : بدنسازی ،آگاهی ،شیوع ،مصرف مواد نیروزا ،عارضه‌های جانبی

کلید واژه های ماشینی : آگاهی از عارضه‌های جانبی ،ورزشکاران رشته بدنسازی ،عارضه‌های جانبی ،آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی ،نیروزا ،مصرف مواد نیروزا ،بدنسازی ،مواد نیروزا ،مورد عارضه‌های جانبی مصرف ،عارضه‌های جانبی مواد نیروزا ،میزان آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی ،رشته بدنسازی ،شناخت مواد نیروزا ،استروئیدهای آنابولیک ،دوپینگ ،مورد عارضه‌های جانبی ،عارضه‌های جانبی مصرف ،شیوع مواد نیروزا ،میزان شیوع و شناخت مواد ،عارضه‌های جانبی داروها ،آگاهی ورزشکاران ،مصرف مواد ،دوپینگ با شیوع مواد ،میزان شیوع ،میانگین نمره آگاهی ،شیوع داروهای دوپینگ ،میانگین نمره شناخت ،آنابولیک ،مصرف داروها ،میانگین نمره

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، بررسی میزان شیوع و شناخت مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی کل کشور در مورد عارضه‌های جانبی مصرف این مواد بود.در یک مطالعه توصیفی نوع گذشته‌نگر کشور(تهران، اصفهان، لرستان، خوزستان و قم)به طور تصادفی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اجرا شد.پس از حذف پرشنامه‌های ناقص، تعداد 259 پرسشنامه بازگردانده شده، کد گذاری شدند و با استفاده از نرم افزار SSPS در دو سطح آمار توصیفی(میانگینها، جدولهای متقاطع و توزیع فراوانی)و آمار استنباطی(تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، آنالیز رگوسیون و تحلیل عاملها)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تعداد 164 نفر (3/63 درصد)از 259 نمونه این تحقیق، حداقل یک بار از مواد افزایش دهنده‌ی عملکرد است0فاده کردند.همچنین، میانگین نمره کلی شیوع این مواد 54/7(حداکثر نمرده 45)، میانگین نمره آگاهی از عارضه‌های جانبی آنها 98/55(حداکثر نمره 100)و میانگین نمره شناخت مواد نیروزا دارای یک رابطه کاملا معنادار بود(05/0 P )، ولی با سطح تحصیلات، تویع باشگاهها و استانها هیچ رابطه معناداری نداشت( 05/0یافته‌های ما حاکی از شیوع بالا و آگاهی بسیار کم این ورزشکاران از عارضه‌های جانبی مواد نیروزا دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.