Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه دو نوع برنامه تمرین اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی بر برخی از شاخصهای اساسی عملکرد ریوی دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 35 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 61 تا 70)

کلیدواژه ها : کیفوز ،ظرفیت حیاتی ،حداکثر تهویه ارادی ،ظرفیت حیاتی با فشار ،حجم هوای بازدمی با فشار در ثانیه اول 1 ،حرکات اصلاحی ،تمرین هوازی

کلید واژه های ماشینی : تمرین اصلاحی ،کیفوز ،تمرین اصلاحی ساختاری ،ظرفیت حیاتی با فشار ،هوازی ،اصلاحی ،تمرین هوازی ،عملکرد ریوی ،اصلاحی هوازی ،اصلاحی ساختاری و اصلاحی ،ریوی ،تمرین اصلاحی هوازی ،برنامه تمرین اصلاحی ،کیفوز در گروه تمرین ،اصلاحی ساختاری ،برنامه تمرین ،ظرفیت حیاتی ،CV ،برنامه اصلاحی ،شاخصهای عملکرد ریوی ،مورد تأثیر تمرین اصلاحی ،ساختاری ،تأثیر تمرین اصلاحی ساختاری ،شاخصهای اسپیرومتری ظرفیت حیاتی ،ریه ،اجرای تمرین اصلاحی ساختاری ،کیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز ،برنامه اصلاحی ساختاری ،شاخصهای ریوی ،کیفوز در گروه

:هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر دو نوع برنامه اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی برخی از شاخصهای عملکرد ریوی دانشجواین مبتلا به کیفوز دانشگاه شهید چمران اهواز بود.بدین منظور، 45 آزمودنی با میانگین سنی 81/1+-39/21 سال، قد 09/3+-16/172 سانتی متر و وزن 72/4+-93/66 کیلوگرم از بین دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز به‌طور تصادفی انتخاب شدند.سپس آزمودنیها به‌طور کاملا تصادفی در سه گروه:کنترل، تجربی 1(گروهی که فقط تمرین اصلاحی را اجرا می‌کردند)و گروه تجربی 2 (گروهی که اتمام برنامه اصلاحی تمرین هوازی را نیز اجرا می‌کردند)، تقسیم‌بندی شدند.برای اجرای تحقیق، نخست پرسشنامه تعیین سلامتی را تکمیل کردند، سپس وزن، قد، دامنه کیفوز و شاخصهای اسپیرومتری ظرفیت حیاتی( CV )، حداکثر تهویه ارادی( VVM )، ظرفیت حیاتی با فشار( CVF )و حجم هوای بازدمی با فشار در ثانیه اول 1 ( 1VEF )اندازه‌گیری شد.برای اطمینان از یکسان بودن گروه‌های تجربی، کنترل و همتراز بودن نمونه‌ها از نظر شاخصهای ریوی، قبل از وارد کردن هرگونه تغییری از آزمون آنالیز واریانس یک سویه استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های تجربی متعاقب 12 هفته تمرین اصلاحی ساختاری و تمرین اصلاحی هوازی از آزمونهای‌ t وابسته، AVONA (آنالیز واریانس یک سویه)و برای تعیین تفاوت میان گروه‌ها از آزمون‌ D.S.L استفاده شد و حداقل سطح معناداری برای تحقیق 05/0 تعیین شد.نتایج تحقیق نشان دادند که بین‌ VVM ، CV ، CVF و 1VEF گروهی که تمرین اصلاحی هوازی و گروهی که تمرین اصلاحی ساختاری را اجرا کردند، تفاوت معناداری وجود داشت(05/0- P )با این حال، بین دامنه کیفوز در گروه تمرین اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی تفاوت معناداری وجود نداشت05/0<- P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.