Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف و تعیین رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 36 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 7 تا 16)

کلیدواژه ها : موفقیت ،IMB ،سرعت ،توان بی‌هوازی ،چابکی ،درصد چربی ،زمان عکس‌العمل (*) mocoohay202002irafaj:liamE

کلید واژه های ماشینی : تکواندو ،تکواندوکار ،تکواندوکاران برتر زن ایرانی ،درصد چربی بدن ،ویژگیهای آنتروپومتریکی ،تکواندوکاران ،موفقیت تکواندوکاران ،تکواندوکاران برتر زن ،آنتروپومتریکی ،درصد چربی ،هوازی ،تیم ملی ،فیزیولوژیکی ،موفقیت تکواندوکاران برتر زن ،توان بی‌هوازی ،درصد چربی و زمان عکس‌العمل ،موفقیت زنان تکواندوکار ،توان هوازی ،تکواندوکار زن برتر ،زنان تکواندوکار برتر ،تکواندوکاران برتر ،موفق ،زنان تکواندوکار ،موفقیت تکواندوکاران برتر ،تکواندوکاران با توجه ،موفقیت تکواندوکاران ارتباط ،بی‌هوازی ،تکواندوکار تیم ملی ،زمان عکس‌العمل ،بررسی ویژگیهای آنتروپومتریکی

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی(زیست حرکتی) تکواندوکاران برتر زن ایرانی و تعیین ارتباط بین این ویژگیها با موفقیتهای آنان.بدین منظور 25 تکواندوکار زن برتر نمونه آماری پژوهش، از بین دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی و اعضای تیم ملی انتخاب شدند.برای ارزیابی ویژگیهای آنتروپومتری از شاخصهای قد، وزن، درصد چربی بدن، شاخصهای توده بدنی، طول دست و طول پا؛برای ارزیابی ویژگیهای فیزیولوژیکی از شاخصهای چابکی(9*4 متر)، انعطاف‌پذیری به جلو(آموزش خمش به جلو)، سرعت(آزمون دو 20 متر)، تعادل (آزمون استورک)، عکس‌العمل(آزمون سنجش عکس‌العمل)، توان هوازی(آزمون شاتل‌ران)و توان بی‌هوازی(آزمون بوسکو)استفاده شد.موفقیت تکواندوکاران با توجه به مقامهای کسب شده در مسابقات ملی، بین‌المللی و آسیایی در 3 سه سال گذشته ارزش‌گذاری شد.برای کنترل متغیر تعداد مسابقات انجام شده توسط هر ورزشکار، میانگین مرکب امتیاز به دست آمده برای هر ورزشکار در 3 سال گذشته، نمره موفقیت وی در نظر گرفته شد.از آمار توصیفی در محاسبه میانگین، میانه، انحراف استاندارد و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین میزان ارتباط با این ویژگیها با موفقیت تکواندوکاران استفاده شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین‌ IMB ، سرعت، توان بی‌هوازی، چابکی، درصد چربی و زمان عکس‌العمل با موفقیت زنان تکواندوکار برتر وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.