Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از دیدگاه کارشناسان، مدیران مدارس و مربیان استانهای موفق و غیر موفق

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 36 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 25 تا 38)

کلیدواژه ها : توسعه ورزش مدارس ،روش سنتی مسابقات ،مدرسه قهرمان(*)این تحقیق با حمایت مالی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است

کلید واژه های ماشینی : روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان ،مدرسه قهرمان ،مسابقات مدرسه قهرمان ،طرح مدرسه قهرمان ،روش برگزاری مسابقات ،مدیران مدارس ،درصد آزمودنیهای استانهای ناموفق ،مدیران مرد و زن مدارس ،برگزاری مسابقات ،معلمان تربیت‌بدنی ،مسابقات ورزشی ،درصد آزمودنیهای استانهای موفق ،وزارت آموزش و پرورش ،معلمان تربیت‌بدنی زن ،موفق ،استانهای موفق ،استانهای موفق و ناموفق ،معلمان تربیت‌بدنی و ورزش ،نمونه آماری معلمان تربیت‌بدنی ،آزمودنیهای استانهای ناموفق ،مسابقات مدرسه ،تربیت‌بدنی زن و مرد ،ناموفق ،تأثیر طرح مدرسه قهرمان ،آزمودنیهای استانهای موفق ،برگزاری مسابقات ورزشی مدارس ،حجم نمونه آماری معلمان ،فدراسیون بین‌المللی ورزش مدارس ،استانهای ناموفق ،تیمهای استانها موفق

:این مقاله، حاصل نتایج طرحی پژوهشی و ملی است.هدف آن عبارت است از بررسی و تجزیه و تحلیل روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از دید کارشناسان، مدیران مدارس، و مربیان تیمهای استانها موفق و ناموفق.این تحقیق از نوع توصیفی است و به شکل میدانی اجرا شده است.برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته به کار رفته است.پس از آنکه روایی پرسشنامه را 4 نفر از متخصصان از رشته تربیت بدنی تأیید کردند، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، 9/0 محاسبه شد.نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و به‌طور تصادفی انجام شد.حجم نمونه آماری معلمان تربیت بدنی زن و مرد استانهای موفق براساس جدول مورگان 381 نفر، حجم نمونه آماری مدیران مرد و زن مدارس این استانها نیز 381 نفر، حجم نمونه آماری معلمان تربیت بدنی زن و مرد استانهای ناموفق 375 نفر، و حجم نمونه آماری مدیران مرد و زن مدارس این استانها نیز 375 نفر برآورد شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آماری استنباطی(کروسکال و الیس، آزمون‌ U -من ویتنی و خی 2، در سطح 01/0- p استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که از دید آزمودنیها، طرح مدرسه قهرمان در توسعه ورزش مدارس و افزایش دانش‌آموزان تحت پوشش، در فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان تحت پوشش، دراستفاده از ظرفیتهای خالی امکانات مدارس در تربیت بدنی و ورزش، و در ایجاد زمینه مناسب‌تر در مدارس برای فعالیت بیشتر معلمان تربیت بدنی و ورزش تأثیر معنی‌داری داشته است.همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که از دید آزمودنیها، طرح مدرسه قهرمان، نسبت به روش سنتی برگزاری مسابقات، برتری معنی‌داری داشته است.بنابراین، براساس یافته‌های تحقیق حاضر، ادامه طرح مدرسه قهرمان و گسترش آن در مدارس کشور ضروری به نظر می‌رسد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.