Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان بروز آسیب در بازیهای خانگی و دور از خانه بازیکنان فوتبال

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 36 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 91 تا 98)

کلیدواژه ها : فوتبال ،بازی دور از خانه ،آسیب ،امتیاز بازی خانگی

کلید واژه های ماشینی : آسیب در بازیهای خانگی ،بازیهای خانگی و دور ،آسیب‌دیدگی بدن و علت آسیب ،خانگی ،دور از خانه ،خصوص زمان بروز آسیب نتایج ،میزان بروز آسیب ،بازیهای خانگی ،آسیب در منطقه میانی ،بازی خانگی ،سمت آسیب‌دیدگی بدن ،بروز آسیب ،تعداد آسیبها در نیمه ،بازیهای دور از خانه ،خصوص زمان بروز آسیب ،دور از خانه اختلاف ،آسیب در بازیهای دور ،شدت آسیب ،تیمهای لیگ برتر فوتبال ،میزان آسیب ،بازیکنان در بازیهای خانگی ،خانه اختلاف معناداری ،امتیاز بازی خانگی ،مورد شدت آسیب ،آسیبها در نیمه ،زمان بروز آسیب ،مکان بروز آسیب ،لیگ برتر فوتبال ،آسیب در منطقه ،دور از خانه مشاهده

:در فوتبال، امتیاز بازی خانگی عامل مهمی در تعیین نتیجه بازی است.هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان بروز آسیب در بازیهای خانگی و دور از خانه در فوتبالیستهای حرفه‌ای است.بدین منظور 38 مسابقه از لیگ برتر کشور در فصل 84-85 دو تیم ذوب‌آهن و سپاهان که به‌طور رفت و برگشت انجام شد انتخاب و تجزیه و تحلیل ویدیویی شدند.میزان آسیب، زمان بروز آسبی، مکان آسیب، شدت آسیب، سمت آسیب دیدگی بدن و علت آسیب در هر دو بازی خانگی و دور ازخانه مقایسه و بررسی شد.از آزمون خی‌دو(x)برای آنالیز داده استفاده شد.نتایج این تحقیق نشان داد میزان آسیب در بازیهای دور از خانه(69-تعداد)14 درصد بیشتر از بازیهای خانگی(52-تعداد)است، اما این تفاوت از لحاظ آماری (p>0/05)معنادار نبود.در خصوص زمان بروز آسیب نتایج نشان داد که تعداد آسیبها در نیمه دوم بازی(68-تعداد)بیشتر از نیمه اول(53-تعداد) است، اما این تفاوت از لحاظ آماری(p>0/05)معنادار نبود.در ارتباط با مکان بروز آسیب، بیشترین آسیبها در منطقه میانی زمین(87-تعداد)اتفاق افتاد، اما در بین بازیهای خانگی و دور از خانه اختلاف معناداری مشاهده نشد(p>0/05).در مورد شدت آسیب، بیشتر آسیبها از نوع متوسط(64-تعداد)است و در سمت چپ بدن(47 -تعداد)رخ می‌دهد.در خصوص سازوکار آسیب، بیشترین آسیبها بر اثر تکل(48-تعداد)ایجاد شد.مقایسه بازیهای خانگی و دور از خانه اختلاف معناداری را در مورد شدت آسیب، سمت آسیب‌دیدگی بدن و علت آسیب نشان نداد.لذا از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که پدیده مزیت بازی خانگی بر میزان، مکان، زمان، شدت، سمت و علت آسیب‌دیدگی در بازیکنان تأثیری ندارد.هرچند درصد بیشتر آسیبها در بازیهای خانگی و دور از خانه باید مورد توجه دست‌اندرکاران کادر پزشکی و مربیان تیمها قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.