Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش؛ زیرساخت فعالیت های روابط عمومی

گزارشگر:

کلید واژه های ماشینی : روابط‌عمومی، پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات، روش جمع‌آوری اطلاعات، مرحله تحلیل اطلاعات پرسشنامه، تحقیق، مرحله‌ای فعالیت روابط‌عمومی، شناسایی، تحقیق در روابط‌عمومی، مخاطب، پرسشنامه، روش تحقیق در روابط‌عمومی، جامعه، تحقیق بوسط محقق جمع‌آوری، طرح، جمع‌آوری اطلاعات و نحوه نمونه‌گیری، مسئله تدوین اطلاعات، کارشناس‌ارشد ارتباطات روابط‌عمومی در جوامع، روش، مراحل اصلی روش تحقیق، بودجه، کارشناسان روابط‌عمومی، اطلاعات به تحلیل مسئله، تحلیل، اجتماعی، روابط‌عمومی در جوامع پیشرفته، کارشناسان روابط‌عمومی و مشاور پژوهشی، روش اطلاعات و اسناد، کاربردی، فرحناز فریدونی کارشناس‌ارشد ارتباطات روابط‌عمومی

خلاصه ماشینی: "مراحل اصلی تحقیق عبارتند از: 1-عنوان‌ 2-طرح مسئله‌ 3-انجام مطالعات مقدماتی‌ 4-تهیه و تدوین فرضیه‌ 5-جمع آوری اطلاعات‌ 6-پردازش داده ها 7-تعیین اعتبار و نقد نظریه‌ 8-تهیه و تدوین گزارش‌ 1-عنوان تحقیق مهم ترین نکته ای که در انتخاب عنوان تحقیق باید مورد توجه قرار گیرد،محدود کردن عنوان است و این بدان علت‌ است که پدیده های اجتماعی مهم ترین دغدغه کارشناسان‌ روابط عمومی است و بدین منظور باید محدودترین واحد ممکن در نظر گرفته شود تا تحقیق کامل و جامعی انجام‌ پذیرد. طرح مسئله در یک تحقیق بسیار مهم است و برای روشن شدن مشکل یا مسئله باید تعریف دقیقی از آن ارایه شود و این به آن دلیل‌ است که اگر خود شکل واضح و شفاف نباشد بالطبع آن‌ جمع آوری اطلاعات نیز کاری بیهوده خواهد بود. 8-گزارش و تدوین نتیجه تحقیق بعد از مراحل جمع آوری،تجزیه و تحلیل،توجیه اطلاعات، اطلاعاتی که برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت انتخاب می شود و محقق گزارشی نهایی را به‌ صورت نوشته ارایه می دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.