Skip to main content
فهرست مقالات

به منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستان های کار دانش: موردی از هنرستان های منطقه 2 شهر تهران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 72 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 143 تا 166)

کلید واژه های ماشینی : هنرستان‌های کاردانش جامعه‌ی مورد مطالعه ،ارزشیابی هنرستان‌های کاردانش ،هنرستان‌های جامعه مورد مطالعه ،هنرستان‌های کاردانش ،موردی از هنرستان‌های ،ارزشیابی هنرستان‌های ،هنرستان‌های کاردانش جامعه هدف ،کاردانش ،کیفیت هنرستان‌های کاردانش ،کیفیت هنرستان‌های ،هنرآموزان ،نظام‌های آموزشی ،دروندادی ،هنرستان‌های کاردانش منطقه ،هنرستان‌های کاردانش جامعه ،هنرجویان ،بهبود کیفیت هنرستان‌های ،آموزش و پرورش ،ارزشیابی کیفی ،آموزش متوسطه ،نظام آموزش ،هنرستان‌های جامعه هدف ،هنرستان‌های جامعه ،نتایج ارزشیابی کیفی عوامل ،عوامل و نشانگرهای ،دروندادهای هنرستان‌های کاردانش ،پیشنهاد چارچوبی ،الگوی ارزشیابی سیپ ،مطلوب ،بهبود کیفیت

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستانهای کارو دانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ و پیشنهاد چارچوبی برای سایر هنرستانهای فنی به ویژه هنرستانهای کارو دانش اجرا شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستانهای کاردانش با اقتباس از تجارب موجود و استفاده از الگوی عناصر سازمانی در سه بخش درونداد ؛ فرایند و محصول (برونداد) با به کار گیری 19 عامل و 203 نشانگر به همراه معیارهای قضاوت تهیه شد . سپس با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده ابزارهای پژوهش شامل پنج پرسشنامه ، با لحاظ روایی و پایانی تهیه شد . بعد از گرداوری داده ها ، وضع موجود با استفاده از " طیف قضات " و " معیارهای پیشنهادی وضع مطلوب" مقایسه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نهایتا از 19 عامل مورد بررسی 17 عامل در سطح نامناسب و 2 عامل دیگر در سطح نسبتا مطلوب قرار گرفت . بدین ترتیب وضعیت موجود هر سه بخش دروندادی ، فرایندی و بروندادی جامعه هدف ، برای بهبود وضعیت کیفی موجود پیشنهاد ها و راهکارهایی در سطح هر یک از عوامل مرتبط با بخشهای درون دادی ، فرایندی و بروندادی ارائه شد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.