Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاکیستوسکپی تأثیر عوامل انسانی (جنسیت، دست برتری و چشم برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی

نویسنده:

(7 صفحه - از 1 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : دست برتری و چشم برتری ،برتری ،دست برتری ،چشم برتری ،جنسیت ،تعامل چشم برتری دست برتری ،ادراک علائم راهنمایی و رانندگی ،نیمکره راست ،تعامل دست برتری جنسیت نشان ،چشم‌برتری ،دست‌برتری ،نیمکره چپ ،تعامل دست برتری ،چشم برتری و دست برتری ،محرک ،برتری و دست برتری تفاوت ،چشم برتری و عامل جنسیت ،ادراک علائم عامل راهنمایی رانندگی ،دست برتری تفاوت معنی‌داری ،زنان ،عامل چشم‌برتری و دست برتری ،مغز ،چشم برتری‌های راست‌دست عملکرد ،بینایی ،چپ چشم برتر ،تعامل ،بررسی تاکیستوسکپی تأثیر عوامل ،زنان راست چشم برتر ،چشم برتری در نیمکره راست ،راست چشم برتر

خلاصه ماشینی:

"بررسی تاکیستوسکپی تأثیر عوامل انسانی‌ (جنسیت،دست‌برتری و چشم‌برتری) در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی‌1 عباس روزبهانی‌ مرکز مطالعه و یادگیری جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم‌ دکتر علیرضا مرادی‌ دانشگاه تربیت معلم،دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی‌ دکتر حسن عشایری‌ دانشگاه علوم‌بهزیستی خلاصه‌2 در مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر چشم برتری و عامل جنسیت دو ناهمگونی‌های نیمکره‌ای henispheric asymmetry 56 آزمودنی(28 نفر مؤنث و 28 نفر مذکر)شرکت کردند. نتایج در نیمکره راست نشان داد که منبع تغییر چشم‌برتری‌ (F(1,48)@14/59 P@0/000)و دست‌برتری(F(1,48)@17/43 P@0/000) در سطح کمتر از 001/0 و عامل جنسیت(F(1,48)@0/85 P@0/001)در سطح کمتر از(F(1,48)@4/13 P@0/048)0/05 و تعامل چشم‌برتری دست‌برتری نیز نزدیک به معنی‌دار بود(F(1,48)@3/96 P@0/052). بنا بر این،به طور خلاصه می‌توان‌ گفت که در نیکره چپ تنها اثر دو عامل چشم‌برتری و دست برتری در ادراک علائم راهنمایی و رانندگی معنی‌دار بود و در این در حالی است که‌ تعامل‌های دوگانه و سه‌گانه نبوند. شکل 2-تعامل رتبه ای دست برتری جنسیت دو نیمکره راست‌ بحث و نتیجه‌گیری‌6 معنی‌دار بودن عامل چشم‌برتری در هر دو نیمکره نشان دهنده نقش‌ این عامل در ادراک علائم عامل راهنمایی رانندگی است. در عامل دست‌برتری نیز تفاوت معنی‌دار بین عملکرد راست دستان و چپ‌دستان نشان داد که در راست‌دستان هر دو نیمکره هر دو نیمکره داری عملکرد بهتری می‌باشند که با این حال یافته‌ها در این زمینه در مواردی متفاوت و حتی‌ متناقض است. یافته دیگر مطالعه حاضر نشان دهندهء برتری عملکرد زنان در نیمکره‌ راست نسبت به مردان است. با این حال‌ ارائه تاکیستوسکپی مواد غیرکلامی اغلب برتری حوزهء بینایی چپ(نیمکره‌ راست)را در مردان نسبت به زنان نشان می‌دهد(McGlone 1980)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.