Skip to main content
فهرست مقالات

واکنش پذیری هیجانی در بیماران افسرده ناخوشکام (کاربرد محرک های بویایی برای القای هیجان)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : واکنش‌پذیری هیجانی در بیماران ،ناخوشکام ،ناخوشکامی در بیماران افسرده ،واکنش‌پذیری گروه بیش ناخوشکام ،میزان ناخوشکامی در بیماران ،هیجانی ،ناخوشکامی ،پاسخ هیجانی به بوهای ،گروه بیش ناخوشکام ،واکنش‌پذیری هیجانی ،بیماران افسرده ،بویایی ،گروه کم ناخوشکام ،خوشایند ،میزان ناخوشکامی ،واکنش‌پذیری ،بیش ناخوشکام ،کم ناخوشکام ،افسرده ،هیجانی و میزان ناخوشکامی ،ناامیدی ،محرک‌های بویایی ،القای هیجان ،افسرده ناخوشکام ،واکنش‌پذیری هیجانی استفاده ،میزان ناامیدی و میزان ناخوشکامی ،میزان افسردگی و میزان ناخوشکامی ،بویایی خوشایند و خنثی ،ناخوشایند ،ناخوشکام در برابر محرک

این مطالعه برای یافتن چگونگی ارتباط واکنش پذیری هیجانی و میزان ناخوشکامی در بیماران افسرده، سامان داده شده است. چهل بیمار در این پژوهش شرکت داشتند که به دو گروه همتا شده کم ناخوشکام و بیش ناخوشکام (بر اساس پرسشنامه اسنیت-همیلتون) تقسیم شدند. در این مطالعه از محرک های بویایی خوشایند و خنثی برای القای هیجان، و از یک مقیاس درجه بندی کمی، برای سنجش واکنش پذیری هیجانی استفاده شد. گذشته از آن که نتایج حاکی از افسردگی و ناامیدی بیشتر گروه بیش ناخوشکام نسبت به گروه کم ناخوشکام بود، واکنش پذیری گروه بیش ناخوشکام در برابر محرک های خوشایند و نیز ناخوشایند، کاهش معنی داری را نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.