Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش درماندگی آموخته شده دانش آموزان پسر

نویسنده: ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : آموزش بازسازی شناختی ،کاهش درماندگی آموخته‌شده دانش‌آموزان ،کاهش درماندگی آموخته‌شده ،درماندگی آموخته‌شده ،میزان درماندگی آموخته‌شده ،اسناد درونی رویدادهای مثبت ،تأثیر آموزش بازسازی شناختی ،گروه آزمایشی ،تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش بازسازی ،اسناد بیرونی رویدادهای منفی ،کاهش میزان درماندگی آموخته‌شده ،کاهش درماندگی ،نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش ،میزان درماندگی ،اثر آموزش بازسازی شناختی ،شناختی بر افزایش اسناد ،کاهش میزان درماندگی ،سبک اسناد ،تصادفی ،عوامل درونی ،فرایندهای شناختی ،آزمایشی و کنترل ،افزایش اسناد بیرونی ،افزایش اسناد درونی ،رویدادهای منفی ،بیرونی ،به‌صورت تصادفی انتخاب ،تحصیلی ،نمرات باقیمانده اسناد ،عوامل درونی نسبت

عصر کنونی، عصر شناخت گرایی در روان شناسی نامیده شده است. یکی از فرایندهای شناختی که می تواند برای نوجوانان دبیرستانی مشکل ساز باشد، «درماندگی آموخته شده» است. آموزش بازسازی شناختی به نوجوانان کمک می کند تا بتوانند میزان درماندگی آموخته شده را کاهش دهند. این تحقیق به منظور بررسی اثر آموزش بازسازی شناختی، بر کاهش درماندگی آموخته شده در نوجوانان دبیرستانی شهرستان همدان انجام شده است. بدین منظور، 100 دانش آموز دبیرستانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، آزمون سبک اسناد به عنوان پیش آزمون اجرا شد. 20 نفر از افرادی که کمترین نمره را به دست آورده بودند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی هشت جلسه، تحت آموزش بازسازی شناختی قرار گرفت، ولی گروه گواه این آموزش را دریافت نکرد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که آموزش بازسازی شناختی میزان درماندگی آموخته شده را به طور معنی داری کاهش داده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.