Skip to main content
فهرست مقالات

در بهبود آسیب دیدگی روانی کودکان آزار دیده جنسی (sit) و آموزش ایمن سازی در برابر استرس (emdr)

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 16 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : کودک، درمانی، بهبود علایم جسمانی کودکان آزار، پرسشنامه علایم اختلال استرس، جنسی، علایم اختلال استرس، استرس پس از سانحه، علایم، EMDR، پرسشنامه علایم استرس

چهارده دختر 13-12 ساله که در سال اول راهنمایی، در شهر تهران، تحصیل می کردند و مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، شناسایی و به وسیله پرسشنامه علایم استرس پس از سانحه، در دو فرم والدین و کودک بررسی شدند. سپس هر یک از آنها به طور تصادفی برای درمان با یکی از دو روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازی(EMDR) و آموزش ایمن سازی در برابر استرس (SIT) انتخاب و پس از درمان، مجددا به وسیله پرسشنامه های مذکور ارزیابی شدند. نتایج نشان داد کودکانی که تحت تاثیر SIT قرار گرفته بودند، در پرسشنامه علایم استرس پس از سانحه (فرم والدین)، تفاوت معناداری نشان دادند. نیز این درمان منجر به بهبود علایم درون گرایانه و برون گرایانه و رفتارها و افکار مزاحم و اجتنابی شد. EMDR، در هر دو پرسشنامه علایم استرس پس از سانحه، به طور معناداری تفاوت نشان داد و همچنین منجر به بهبود علایم درون گرایانه و علایم جسمانی و احساس آسیب به خود و افسردگی شد. مقایسه دو روش درمانی نشان داد که EMDR در بهبود علایم جسمانی کودکان آزار دیده جنسی، قویتر از SIT است.

خلاصه ماشینی:

"این جدول نشان می‌دهد که تفاوت بین پیش‌آزمون عوامل‌ تشکیل‌دهنده علایم برون‌گرایانه و علایم درون‌گرایانه پرسشنامه‌ اختلال استرس پس از سانحه(فرم والدین)،تحت تأثیر SIT ،به جدول 3-تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمرات کل CROPS,PROPS و عوامل تشکیل‌دهنده آنها تحت تأثیر دو روش درمانی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و بازپردازی ترتیب دارای سطح معناداری 27% و 18%شده است که در سطح معناداری 5%معنادار است. با توجه به جدول شماره 2،نتایج تحلیل عاملی نشان داد که‌ سطوح معناداری تفاوت پیش‌آزمون و پس‌آزمون در عوامل‌ احساسات آسیب به خود و علایم جسمانی پرسشنامه علایم‌ اختلال استرس پس از سانحه(فرم کودک)و تحت تأثیر درمان‌ EMDR ،به ترتیب 18%و 18%شده است که در سطح 5% معنادار است؛در حالی که،سطح معناداری عامل رفتارها و افکار مزاحم و اجتنابی این پرسشنامه و تحت تأثیر این درمان،128/0 شده است که از نظر آماری معنادار نیست. با توجه به جذول شماره 3،نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که سطوح معناداری حاصل از مقایسه پس‌آزمون عوامل‌ احساسات آسیب به خود و علایم جسمانی و عامل رفتارها و افکار مزاحم و اجتنابی موجود در پرسشنامه علایم اختلال استرس پس‌ از سانحه(فرم کودک)،در دو روش درمانی EMDR و SIT ،به‌ ترتیب 626/0 و 004/0 و 611/0 شده است که از نظر آماری و در سطح 05/0،به‌جز در قسمت علایم جسمانی که 04%شده‌ است،در دو عامل دیگر،معنادار نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.