Skip to main content
فهرست مقالات

گزیده ها: هیجان در فرهنگ های جمع گرا و فردگرا

مترجم:

ISC (2 صفحه - از 87 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : هیجان‌ها، فردگرا، جمع‌گرا، هیجان‌ها در فرهنگ‌های جمع‌گرا، فرهنگ‌های جمع‌گرا و فردگرا، فرد، فرهنگ‌های فردگرا، رفتارها، مؤلفه‌های هیجانی، مطالعات قوم‌نگاری، مطالعه، پدیده‌های هیجانی، بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهگی، مؤلفه‌های هیجانی زیر مطالعه، عقاید، موقعیت، بررسی تنوع، مصاحبه، هدف مطالعهء حاضر، پدیده‌های هیجانی در فرهنگ‌های، فرض، تفاوت‌های اساسی هیجان‌ها، ارزش اجتماعی فرد و تغییر، تفاوت‌های، رفتارها متناسب با بستر، بستر فرهنگی، عقاید و رفتارها متناسب، دنیای سوبژکتیو فرد، رفتارهایی فرهنگی محسوب، فرضیات مطالعه

خلاصه ماشینی: "هدف مطالعهء حاضر،پاسخ دادن به‌ این سؤال بوده است که آیا بین‌ پدیده‌های هیجانی در فرهنگ‌های‌ جمع‌گرا (collective) و فردگرا، (individualist) تفاوت وجود دارد یا نه/منظور از جمع‌گرایی،وجود مجموعه‌ای از مفاهیم و رفتارهاست که‌ بر رابطهء فرد با گروه و جامعهء خویش و کلا جهان تأکید می‌کند. مطالعهء حاضر بر مدل مؤلفه‌ی هیجان‌ بنا شده است و برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهگی،مؤلفه‌های هیجانی زیر مطالعه شده‌اند:دغدغه‌ها(اهداف، انگیزش‌ها،ارزش‌ها وانتظارات)،ارزشیابی‌ (براساس ابعادی همچون خوشایندی/ ناخوشایندی،کنترل‌پذیری و مسئولیت)، آمادگی برای عمل،اشتراک جمعی‌ هیجان‌ها و تغییر باورها. نتایج،فرضیات مطالعه(جدول 1)را تأیید کرد و نشان داد که هیجان‌ها در فرهنگ‌های جمع‌گرا در قیاس با فرهنگ‌های فردگرا،(الف)بیشتر به‌ ارزیابی ارزش اجتماعی فرد و تغییر در موقعیت‌ اجتماعی او وابسته است،(ب)بشتر بازتاب‌ تغییرات واقعیت بیرونی فرد است تا دنیای درونی‌ او،و(ج)بیشتر به روابط بین خود و دیگران‌ وابسته است و محدود به دنیای سوبژکتیو فرد نیست. به عبارت دیگر،می‌توان نتیجه گرفت که‌ تجربیات هیجانی در فرهنگ‌های جمع‌گرا و فردگرا متفاوت است و هیجان‌ها همانند عقاید و رفتارها متناسب با بستر فرهنگی شکل می‌گیرند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.