Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و معرفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده:

(11 صفحه - از 6 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : خودپنداره ،دانشجویان ،ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی ،افسردگی ،سلامت عمومی ،اجتماعی ،اضطراب ،دانشجویان دانشگاه شیراز ،پرسشنامه ،مهندسی ،ابعاد خودپنداره ،بررسی رابطه ابعاد خودپنداره ،رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت ،دانشجویان دانشکدهء ادبیات و علوم ،دانشکدهء ادبیات و علوم انسانی ،جنس ،دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی ،دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم ،کارکرد اجتماعی و افسردگی ،خودپندارهء ،کارکرد اجتماعی ،پرسشنامه سلامت عمومی ،پژوهش ،عامل جنس با سلامت عمومی ،دانشجویان دانشکدهء مهندسی ،علوم تربیتی و روان‌شناسی ،سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه شیراز ،سلامت جسمانی ،دانشجویان دانشکده مهندسی ،خودپندارهء ارزشی

این پژوهش به بررسی رابطه خودپنداره های علمی، اجتماعی، ورزشی و ارزشی با سلامت عمومی و مولفه های آن (شامل سلامت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانشجویان دانشگاه شیراز پرداخته و تفاوت های جنسی در سلامت عمومی و مولفه های آن را مورد مطالعه قرار داده است. نمونه مورد مطالعه، شامل 182 دانشجو بود که به طور تصادفی از سه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان شناسی و مهندسی انتخاب شدند. ابعاد خودپنداره به وسیله پرسشنامه P.M.S.P.S و سلامت عمومی و مولفه های آن به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که از خودپنداره های مختلف فقط خودپنداره ارزشی دارای رابطه منفی و معناداری با افسردگی است. همچنین دانشجویانی که خودپنداره ارزشی بالاتری داشتند، از سلامت عمومی بیشتری نیز برخوردار بودند. عامل جنس با سلامت عمومی و مولفه های آن رابطه معناداری نشان نداد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که دانشجویان دانشکده مهندسی به لحاظ سلامت عمومی و ابعاد آن (به استثنای کارکرد اجتماعی)، بهترین وضعیت و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بیشترین مشکلات را دارند.

خلاصه ماشینی:

"سؤالات این تحقیق‌ عبارتند از: 1-آیا خودپنداره‌های علمی،اجتماعی،ورزشی و ارزشی به‌ طور معنادار قادر به پیش‌بینی سلامت عمومی دانشجویان و مؤلفه‌های آن(سلامت جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی)هستند؟ 2-آیا عامل جنس به طور معنادار قادر به پیش‌بینی‌ سلامت عمومی دانشجویان و مولفه‌های آن(سلامت‌ جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی) می‌باشد؟ 3-آیا به لحاظ سلامت عمومی و مؤلفه‌های آن(سلامت‌ جسمانی،اضطراب،کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی و مهندسی تفاوت‌ معناداری وجود دارد؟ جدول 1-نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بینی‌کنندهء سلامت عمومی و مؤلفه‌های آنروشنمونه نمونه این پژوهش،182 دانشجوی دانشگاه شیراز(102 دختر و 80 پسر)از سه دانشکده علوم تربیتی،روان‌شناسی و ادبیات و علوم انسانی و مهندسی بود. در بررسی رابطهء خودپندارهای علمی،اجتماعی،ورزشی، ارزشی و متغیر جنس با میزان افسردگی دانشجویان،نتایج تحلیل‌ رگرسیون بیانگر آن است که فقط خودپندارهء ارزشی به طور معناداری قادر به پیش‌بینی افسردگی می‌باشد(01/0> P ،335/0- - B )؛بدین‌معنا که با افزایش نمرات خودپندارهء ارزشی،از جدول 3-تحلیل واریانس یک‌طرفه سلامت عمومی و مولفه‌های آن در دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی،علوم تربیتی‌ و روان‌شناسی و دانشکده مهندسی افسردگی دانشجویان کاسته می‌شود. علاوه بر این،در مورد سلامت عمومی دانشجویان نیز نتایج‌ پژوهش نشان داد که فقط خودپندارهء ارزشی قادر به پیش‌بینی‌ معنادار این متغیر است(03/0> P ،291/0- B ). در مورد سؤال سوم تحقیق،نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه‌ حاکی از آن است که در سلامت جسمانی(0008/0> P ، 37/7 F )،میزان اضطراب(003/0> P ،83/5 F )،افسردگی‌ (0007> P ،63/7 F )و سلامت عمومی P>006) ،133/5 F ) دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی،علوم تربیتی و روان‌شناسی و دانشکدهء مهندسی تفاوت معنادار وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.