Skip to main content
فهرست مقالات

افزایش حساسیت نسبت به مرفین و یادگیری وابسته به حالت القا شده توسط مرفین

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1381 - شماره 15 (11 صفحه - از 1 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : مرفین ،افزایش حساسیت به مرفین ،مصرف پیش‌از آموزش مرفین ،یادگیری وابسته به حالت ،خاطرآوری وابسته به حالت ،یادگیری اجتنابی غیر فعال ،افزایش حساسیت ،مرفین بر افزایش حساسیت ،تزریق زیرجلدی ،نالوکسان ،القا شده ،مصرف پیش‌از آزمون مرفین ،مصرف پیش‌از آموزش ،تزریق زیرجلدی مرفین ،مرفین در یادگیری اجتنابی ،آموزش مرفین در یادگیری ،مرفین و یادگیری وابسته ،فراموشی القا شده ،آموزش مرفین ،حالت القا شده ،خاطرآوری ،مهار اثر افزایش حساسیت ،سنجش به خاطرآوری ،آمدن از سکو ،زیرجلدی ،مرفین پیش‌از آموزش ،مهار فراموشی القا ،مصرف پیش‌از آزمون ،مرفین بر یادگیری وابسته ،زمان تأخیر پایین آمدن

در این مطالعه، آثار مرفین بر افزایش حساسیت به اختلال تشکیل حافظه القا شده و به خاطرآوری وابسته به حالت (state- dependent retrieval) در یک روش اجتنابی غیرفعال آموخته شده، در موش سوری بررسی شده است. مصرف پیش از آموزش مرفین (5mg/kg و 2.5 و 0.5) وابسته به دوز، قادر است یادگیری یک نوبته روش اجتنابی غیرفعال (Passive Avoidance Learning) را مهار کند. مصرف پیش از آزمون (5mg/kg و 2.5 و 0.5) باعث القای به خاطرآوری وابسته به حالت می گردد. اثر مهاری مرفین (5mg/kg) بر تشکیل حافظه، به طور معنی دار، به وسیله مصرف پیش از آموزش، نالوکسان (1mg/kg و0.5 و 0.025)، قبل از مرفین پیش از آموزش، مهار می گردد. مصرف پیش از آزمون نالوکسان وابسته به دوز،بازگشت القا شده به وسلیه مرفین (5mg/kg) را مهار کرد. فراموشی القا شده به وسیله مرفین، پیش از آموزش، به طور معنی داری در موش های حساس شده سه روز مرفین (30mg/kg و 20) دریافت کرده بودند، مهار گردید. افزایش حساسیت به مرفین، بر حافظه وابسته به حالت مرفین تاثیری نداشت. تزریق نالوکسان، 30 دقیقه قبل از مرفین و به مدت سه روز، مهار فراموشی القا شده به وسیله مرفین را در موش های حساس به مرفین به طور معنی دار متوقف کرد. این نتایج پیشنهاد می کند که افزایش حساسیت به مرفین، اختلال تشکیل حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد، اما بر تسهیل به خاطرآوری القا شده به وسیله مرفین بی تاثیر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.