Skip to main content
فهرست مقالات

نقایص کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 1 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : آزمون برج لندن، کودکان، کودکان مبتلا به اختلال نقص، اختلال نقص توجه، ADHD، نقایص کارکردهای اجرایی در کودکان، کودکان مبتلا، آزمون، آزمون استروپ، اختلال

هدف: این بررسی با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی (EF) در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD) با کودکان طبیعی انجام شده است. روش: بیست کودک مبتلا بهADHD (بر اساس ملاک های DSM-IV-TR) با 19 کودک سالم، به وسیله آزمون های برج لندن (نگاشت کامپیوتری)، عملکرد مداوم و استروپ مقایسه شدند. یافته ها: در آزمون برج لندن، عملکرد کودکان مبتلا به ADHD ضعیف تر از کودکان طبیعی بود. از نظر آماری، این اختلاف به ویژه در سطوح 2 و 3 آزمون برج لندن معنی دار بود. در آزمون عملکرد مداوم، از لحاظ آماری، خطای ارتکاب در کودکان مبتلا به ADHD به طور معنی داری بیشتر از گروه کودکان طبیعی بود. خطای حذف در کودکان ADHD بیشتر از گروه طبیعی بود، ولی از نظر آماری معنی دار نبود. در آزمون استروپ، از نظر شاخص تمایز، یعنی اختلاف زمان نقاط و زمان رنگ ها، بین دو گروه اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده نشد، ولی زمانی که برای نام بردن رنگ ها لازم بود در کودکان ADHD در هر سه کارت به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با کودکان طبیعی، دارای درجاتی از اختلال است که این نقص به ویژه در مهار پاسخ ها بیشتر نمایان می شود.

خلاصه ماشینی:

"نقایص کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی هدف این بررسی با هدف مقایسه کارکردهای اجرای( EF در کودکان مبتلا به اختلال‌ نقص توجه-بیش فعالی( ADHD )با کودکان طبیعی انجام شده است. یافته:در آزمون برج لندن،عملکرد کودکان مبتلا به ADHD ضعیف‌تر از کودکان‌ در آزمون عملکرد مداوم،از لحاظ آماری،خطای ارتکاب در کودکان مبتلا به ADHD به‌ طور معنی‌داری بیشتر از گروه کودکان طبیعی بود:خطای حذق در کودکان ADHD ملاحظه‌ای مشاهده نشد،ولی زمانی که برای نام بردن رنگ‌ها لازم بود در کودکان ADHD نشان داد که کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD در مقایسه با کودکان طبیعی، دارای درجاتی از اختلال است که این نقص به ویژه در مهار پاسخ‌ها بیشتر نمایان می‌شود. افراد مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی( ADHD )2با در یافتند که 15 تا 18 مطالعه نشان داده است که افراد مبتلا به‌ در عملکرد لوب فرونتال در کودکان ADHD گزارش شده است. عملکرد آزمودنی محسوب می‌شود)در گروه کودکان مبتلا به‌ جدول 2-مشخصات دو گروه از نظر مقیاس درجه‌بندی کانرز والدین جدول 3-نتایج آزمون برج لندن در دو گروه رنگ‌ها( ctime-dtime )در گروه ADHD بیشتر بود،اما این تفاوت از مقایسه آزمون برج لندن و CPT ،نشان داد که میان تعداد جدول 5-همبستگی میان آزمون برج لندن،آزمون استروپ و CPT کالبرتسون‌1و زیلمر2(1998)در مطالعه‌ای با استفاده از آزمون‌ عنوان هدف در نظر گرفته شده است نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، گروه ADHD اختلال نشان می‌دهد،آزمون استروپ است. این مطالعه نشان داد که یافته‌های به دست آمده از آزمون برج لندن‌ مطالعه مؤید این فرضیه است که اختلال ADHD با عملکرد لوب‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.