Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 17 علمی-ترویجی (7 صفحه - از 27 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : یادگیری خودتنظیمی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،یادگیری خودتنظیمی با عملکرد ،اضطراب امتحان ،عملکرد تحصیلی ،باورهای انگیزشی ،انگیزشی و راهبردهای یادگیری ،عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ،انگیزشی ،راهبردهای شناختی ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،تحصیلی ،دانش‌آموزان دختر ،خودکارآمدی و اضطراب امتحان ،دختر و پسر ،راهبردهای انگیزشی یادگیری ،راهبردهای انگیزشی ،تحصیلی دانش‌آموزان ،ارزش‌گذاری درونی ،فراشناختی ،پینتریچ و دی‌گروت ،پسر در زمینه ،راهبردهای شناختی و خودتنظیمی ،پرسشنامه راهبردهای انگیزشی ،فراشناختی بیشتری استفاده ،کاهش اضطراب امتحان ،متغیرهای پژوهش تفاوت ،راهبردهای فراشناختی ،شهر اصفهان ،پیش‌بینی‌کنندگان عملکرد تحصیلی

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، خودتنظیمی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بود.روش: در این پژوهش 120 دانش آموز پایه سوم دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MSLQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات سال دوم دانش آموزان استفاده شد.یافته ها: تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشند (p>0/05). نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر در زمینه اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0/003). نتایج همچنین حاکی از آن بود که در سایر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد.نتیجه گیری: به نظر محققان شایسته است معلمان و مربیان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، به دانش آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.