Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه روان پریشی گرایی، استقلال - وابستگی میدانی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 19 علمی-ترویجی (7 صفحه - از 17 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : تداعی لغات ،نمرات روان‌پریشی‌گرایی و تداعی لغات ،خلاق ،دانشگاه اصفهان ،دانشجویان دانشگاه اصفهان ،آزمون تداعی لغات ،روان‌پریشی‌گرایی ،میانگین نمرات تداعی لغات ،روان‌پریشی‌گرایی و تداعی لغات ،وابستگی می‌دانی ،دختران و پسران دانشجو ،دختران و پسران ،آیزنک ،نمرات روان‌پریشی‌گرایی ،بررسی رابطه ،ارزیابی خلاقیت ،افراد خلاق ،روان‌پریشی‌گرایی و خلاقیت ،دانشجویان دختر و پسر ،شناختی افراد خلاق ،متغیر روان‌پریشی‌گرایی ،نمرات استقلال ،روان‌پریشی‌گرایی و استقلال ،تداعی‌های ،افراد مستقل از میدان ،دختر و پسر تفاوت ،دانشجویان دختر ،سبک‌شناختی استقلال ،افراد وابسته به میدان ،میانگین نمرات

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین روان پریشی گرایی، استقلال – وابستگی میدانی و تداعی لغات (خلاقیت) بود. روش: بدین منظور، از میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، 50 پسر و 60 دختر در دو مرحله با روش خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی ادراکی دانشجویان، از پرسشنامه روان پریشی گرایی، و برای ارزیابی خلاقیت از آزمون تداعی لغات (GEFT) آزمون مجموعه اشکال پنهان شده استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین نمرات روان پریشی گرایی و تداعی لغات (خلاقیت)، رابطه منفی معنی دار وجود دارد ولی بین استقلال - وابستگی میدانی و تداعی لغات رابطه معنی دار نبود. همچنین میانگین نمرات تداعی لغات (خلاقیت) در دختران و پسران دانشجو به طور معناداری متفاوت بود که نشان دهنده برتری پسران نسبت به دختران در این زمینه بود و تفاوت بین میانگین نمرات استقلال - وابستگی میدانی و روان پریشی گرایی دختران و پسران دانشجو معنی دار نبود. نتیجه گیری: شناسایی وجوه متفاوت ویژگیهای شخصیتی و شناختی افراد خلاق از اهمیت خاصی برخوردار است و بر اساس نقاط ضعف و قوت آنان باید برنامهها و امکانات آموزشی مناسب تدوین شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.